Nozaru literatūra

 

Bamstede, Sabrina.
    Viņš : veiksmīga vīrieša apģērbs / Sabrina Bamstede, Rita Erdmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 70, [2] lpp. ; 30 cm.
        ISBN 9789934085444.

 

 

Freimane, Paula.
    Zelta sastāvdaļa / Paula Freimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 287 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm.
        ISBN 9789934085710.

 

Hants, Vinsents.
    VDK un Latvija : stāsts par Latvijas attiecībām ar čeku / Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; atbildīgās redaktores: Renāte Neimane, Jūlija Dibovska ; zinātniskais redaktors Jānis Viļums ; literārā redaktore Dace Kraule ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 463 lpp.
        . - ISBN 978993415658 (atcelts). . - ISBN 978993415658 (atcelts).

  

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku. - Rīga : Jumava, 2019. - 203 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Latvijai 100).
        9. grāmata.
        ISBN 9789934203756. . - ISBN 9789934203749.

 

Levi, Džoels.
    Trenē prātu! : asini savu prātu, izmantojot vairāk nekā 300 uzdevumus un vingrinājumus / Džoels Levi ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; tulkojuma redaktors Gints Tenbergs ; ilustrators Kīts Heigens. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. , ©2019. - 192 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Rādītājs: 189.-191. lpp.
        ISBN 9789934084560.

 

Obama, Mišela.
    Izaugt / Mišela Obama ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 460, [2] lpp. ; 24 cm.
        ISBN 9789934085307.

 

Ruks, Māris.
    Latvijas Valsts noslēpums / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2019]. - 334 lpp. : il., fotogr. ; 21 cm.
        ISBN 9789934861260.

 

Zelčāne, Elīna.
    Arī labas mammas drīkst kļūdīties jeb kāpēc teorija ne vienmēr strādā praksē / Elīna Zelčāne ; redaktore Jana Boikova ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 127, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934084621.

 

Zvaigžņu Vanadze.
    Pagānu dzīvo un mirušo grāmata : praktiski rituāli, meditācijas un svētības ceļā uz viņsauli / Zvaigžņu Vanadze. - Rīga : Lietusdārzs, 2019. - 351, [1] lpp. - Glosārijs: 346.-[349]. lpp.
        ISBN 9789934576171.

 

Кемписты-Езнах, Эва.
    Тестостерон : мужской гормон, о котором должна знать каждая женщина / Эва Кемписты-Езнах ; перевод с польского Арбузовa С. А. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2020. - 207, [1] с ; 21 см. - (TABU ; Говорим открыто о том, что скрыто).
        ISBN 9785041030728.

 

Твенге, Джин М.
    Поколение I : почему поколение Интернета утратило бунтарский дух, стало более толерантным, менее счатливым и абсолютно не готовым ко взрослой жизнии и что это значит для всех остальных / Джин М.Твенге ; перевод с английского Алексея Толмачева. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Панглосс, 2019. - 404, [2] c. ; 22 см.
        ISBN 9785386127831.

 

Улс, Ялда Т.
    Добавьте в друзья своих детей : путеводитель по воспитанию в цифровую эпоху : перевод с английского / Ялда Т. Улпс. - Москва : Эксмо, 2019. - 238 с. : ил. ; 22 см. - (Воспитание с любовью и пониманием).
        ISBN 9785699865703.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Balts kaķis baltā pasakā : biedrības "Latgales ūdensroze" literātu darbu krājums / sastādītājs Aija Mikele. - [Rēzekne] : [Aija Mikele], 2019. - 184 lpp.
        ISBN 9789934199752.

 

Bells, Deivids.
    Īsā tikšanās : romāns / Deivids Bells ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 444 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359632.

 

Bergstrands, Mīkaels.
    Skaistākās rokas Deli : romāns / Mīkaels Bergstrands ; no zviedru valodas tulkojusi Renāte Bružāne ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 398, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934156830.

 

Bērziņš, Māris.
    Aizliegtais pianīns / Māris Bērziņš ; redaktors Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. - 230, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934546952.

 

Fjells, Jāns Ēriks.
    Ēnu istaba : romāns / Jāns Ēriks Fjells ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 427, [2] lpp. ; 23 cm. - (Izmeklē Antons Breke #2). (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934082016.

 

Grīns, Aleksandrs.
    Dvēseļu putenis : romāns / Aleksandrs Grīns. - Rīga : Jumava, 2019. - 696 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934203589.

 

Kārlsons, Kristofers.
    Neredzamais vīrs no Salemas / Kristofers Kārlsons ; tulkojusi Agnese Strazdiņa. - Rīga : Jumava, 2019. - 277, [2] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs).
        ISBN 9789934203770.

 

Krilova, Gunita.
    Driftā tikai lēdijas / Gunita Krilova ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934083655.

 

Kristi, Agata.
    ABC slepkavības : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Mirdza Zumberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 254, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934084485.

 

Kuncs, Dīns.
    Nāvējošais ierocis / Dīns Kuncs ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads,] : PNB Print. , ©2019. - 477, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359588.

 

Lai katram sava laimes zvaigzne / redaktore Agnese Piļāne ; foto: Ieva Trimalniece. - Rīga : Ezerrozes Grāmatas, 2019. - 297, [1] lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934587306.

 

Latviešu tautas pasakas : 100 pasakas, 100 mākslinieki / pasakas sakārtojusi un īsinājusi Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 238, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
        ISBN 9789934071966.

 

Levi, Primo.
    Atelpa / Primo Levi ; no itāļu valodas tulkojusi, pēcvārds: Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; dizains: Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 188 lpp. : karte ; 22 cm.
        ISBN 9789934565762.

 

Maknīla, Elizabete.
    Leļļu darbnīca : romāns / Elizabete Maknīla ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934084942.

 

Repše, Gundega.
    Retināts gaiss : prozas cikls / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 202, [5] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmatas noformējumā izmantotas Daces Lielās gleznas.
        Baltijas ceļš ; Retināts gaiss ; Baltais galdauts ; Svētā ģimene.
        ISBN 9789934546969.

 

Steiga, Miermīlis.
    Noslēpumainās dāmas vizīte : septiņi vakari : fantastisks kriminālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 319, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934203435.

 

Troja, Eleonora.
    Savu komētu nedzird : romāns / Eleonora Troja ; Kristas Miltiņas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 462, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934084454.

 

Vaita, Kārena.
    Lidojuma trajektorija / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 509 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359656.

 

Zandis, Miks.
    Livonijas slazdā / Miks Zandis ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 505 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359649.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Александр.
    Рассказы латгальского мальца / Александр Аксёнов ; редактор Ольга Бутане ; иллюстрации Анастасии Римши. - Лудза : [Ludzas novada pašvaldība], 2019. - [Rīga] : Zelta Rudens Printing. , ©2019. - 184 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Ziņas par autoru: 182.-183. lpp.
        ISBN 9789934199271.

 

Алюшина, Татьяна(Татьяна Александровна).
    Будьте моей семьей : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2020. , ©2020. - 314, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041067885.

 

Брындза, Роберт.
    Девять вязов : [роман] / Роберт Брындза ; перевод с английского Е.Казаровой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2019. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171173098.

 

Вагнер, Яна.
    Вонгозеро : Эпидемия : экранизация романа "Вонгозеро" / Яна Вагнер. - Москва : АСТ, 2019. - 444, [4] c. ; 21 см. - (Кинобестселлеры). - На обложке: "Эпидемия"- экранизация романа "Вонгозеро".
        . Эпидемия : экранизация романа "Вонгозеро".
        ISBN 9785171166441.

 

Дашкова, Полина.
    Приз : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2020. - 573, [1] с. ; 22 cm. - (Полина Дашкова - лучшая среди лучших).
        ISBN 9785171182915.

 

Канкимяки, Миа.
    Женщины, о которых думаю ночами / Миа Канкимяки ; перевод с финского Е. Богданова. - Москва : Эксмо, 2020. - 508, [2] с. ; 21см.
        ISBN 9785041050580.

 

Кирьянова, Анна.
    Маленькое счастье : как жить, чтобы всё было хорошо / Анна Кирьянова. - 5-е, подарочное издание. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2020. - 412, [3] с. ; 21 см. - (Вкус мяты. Душевные книги для добрых людей).
        ISBN 9785041021696.

 

Князева, Анна.
    Песня черного ангела / Анна Князева. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Яркий детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785041080686.

 

Лэкберг, Камилла.
    Золотая клетка / Камилла Лэкберг ; перевод с шведского Ю. В. Колесовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041055585.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Пассажир без багажа : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2019. - 448 с ; 20 см.
        ISBN 9785171191207.

 

Мартова, Людмила.
    Дьявол кроется в мелочах : роман / Людмила Мартова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины).
        ISBN 9785041053895.

 

Метлицкая, Мария.
    Другая Вера / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785041066376.

 

Мойес, Джоджо.
    Дарующий звезды : [роман] / Джоджо Мойес ; перевод с английского Ольги Александровой. - Москва : Иностранка, 2019. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2019. - 541, [1] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389171282.

 

Найт, Рени.
    Секретарь : роман / Рени Найт ; перевод с английского Сапциной У.В. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. ; 21 см. - (Психологический триллер).
        ISBN 9785171174040.

 

Рубина, Дина.
    Наполеонов обоз : [трилогия] / Дина Рубина ; в оформлении использована картины Б. Карафелова. - Москва : Эксмо, 2020. - 475, [3] с. ; 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной). - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        Книга 3. Ангельский рожок.
        ISBN 9785041060251.

 

Самаров, Сергей.
    Высокоточная смерть : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 20 см. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 9785041066222.

 

Славникова, Ольга.
    Легкая голова : роман / Ольга Славникова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171201562.

 

Уайт, Лорет Энн.
    Колыбельная для моей девочки / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского О. Мышаковой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 414 с. ; 20см. - (Высшая лига детектива).
        ISBN 9785041065942.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Настоящее : сборник рассказов / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
        ISBN 9785041077228.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Baltijas ceļš 30 / bukleta veidotāji: Sarmīte Ēlerte, Dainis Īvāns, Anna Zeibārte, Līga Gaisa, Inga Bika ; dizains: Ervīns Elliņš. - [Rīga] : Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2019. - 70 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 17 x 23 cm. - (Latvija 100). - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 69. lpp.
        ISBN 9789934801082.

 

Baltiņa, Dace.
    Diagnoze vēzis : kā saprast slimību un tās ārstēšanu / Dace Baltiņa ; mākslinieks Modris Brasliņš ; literārā redaktore Regīna Jozauska. - [Babīte] : Dzīvības koks, 2019. - [Rīga] : Adverts. , ©2019. - 302, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934198731.

 

Fridžeri, Flāvija.
    Sievietes mākslinieces / Flāvija Fridžeri. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - 175 lpp. - (Mākslas pamati). - Bibliogrāfija: 168.-174. lpp.
        ISBN 9789984237404.

 

Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā : Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext = Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja, zinātniskā redaktore, ievada un kopsavilkuma autore Dr.philol. Māra Grudule ; recenzenti: Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; literārās redaktores: Dr.philol. Ieva E. Kalniņa, Dr. Inga Probst, Dr.philol. Elita Saliņa ; tulkotājas: Dr.philol. Beata Paškevica, Sabine Jordan, Dr.philol. Elita Saliņa, Margarita Spirida ; mākslinieks Valdis Villerušs. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 559 lpp.
        ISBN 9789984893327.

 

Krokere, Peta.
    Veģetārieša bībele / Peta Krokere ; tulkotājs Kristaps Šoriņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 384 lpp., [16] lpp. : il. ; 26 cm. - Rādītājs: 372.-384. lpp.
        Organisma sistēmu veselība -- Veselīgi pārtikas produkti -- Veģetārs uzturs -- Receptes.
        ISBN 9789934028298.

 

Margēviča, Agnese.
    Brālība² / Agnese Margēviča. - Rīga : Dienas mediji, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 126 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm.
        ISBN 9789934872914.

 

Ņem, Tēvzeme, tavs esmu viss! : 9. Rēzeknes kājnieku pulkam - 100 / sastadījuši Kaspars Strods, Anna Līpenīte ; tulkojums: Ilze Oļehnoviča (angļu valodā), Janīna Miņina (krievu valodā). - Rēzekne : Latgales kultūrvēstures muzejs, 2019. - Rēzekne : Latgales Druka. - 127 lpp. : fotogrāfijas ; 14 cm.
        ISBN 9789934199912.

 

Oga, Emīlija.
    Veģetārais galds : pavāru grāmata ar 417 veģetāro ēdienu receptēm / Emīlija Oga ; red. Ilze Sausiņa ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava. - Grāmata sagatavota pēc 1935. gada izdevuma. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 175, [1] lpp. ; 17 cm. - (Latvijas kulinārais mantojums).
        ISBN 9789934019838.

 

Pīks, Tims.
    Pajautā astronautam / Tims Pīks ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 263, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.
        ISBN 9789934083952.

  

Remess, Andžils.
    Noslēpumainā karosta / Andžils Remess, Juris Raķis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. , ©2019. - 196, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 23 cm. - (Nezināmās vēstures lappuses).
        ISBN 9789934156915.

 

Sakalaurs, Pēteris.
    To laiku uzdrīkstēšanās : vēl reizi dažas teorētiskas un paša atziņas par Latviju / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveri] : [Pēteris Sakalaurs], 2018. - [Grēnes], Olaines novads : Drukātava. - 105 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 101.-103. lpp. - Eduarda Virzas dzejolis "Karogs", 78. lpp. ; Kārļa Ulmaņa dzejolis "Viena taisnība visiem", 81.-82. lpp. ; Veronikas Strēlertes dzejoļi "Kādam latvietim", "Valdnieka vakars", "Pēdējā skate", 83.-84. lpp. ; Friča Bārdas dzejoļi "Dzimtene un tāle", "Pēdējā dziesma", "Nojautas", 93.-95. lpp.
        ISBN 9789934868344.

 

Šmite, Astra.
    Latviešu literatūra pasaulē : latviešu tulkotās literatūras saraksts, 1990-2018 / sarakstu sastādīja Astra Šmite ; redaktori: Kristaps Kuplais, Evija Skaistkalne ; Latvijas Nacionālā bibliotēka. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2019]. , ©2019. - 39 lpp.

 

Štāla, Stefānija.
    Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas : kā atrisināt (gandrīz) visas problēmas / Stefānija Štāla ; tulkojums latviešu valodā: Baiba Cekule. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 285 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [283.]-285. lpp.
        ISBN 9789934887307.

 

1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos /notikumos / atmiņās / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. - Rīga : Valsts kanceleja, 2018. - 817, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - (Latvija 100). - Bibliogrāfija: 800.-803. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 804.-811. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu, franču, vācu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. - Grāmatas veidotāji arī: Līga Peinberga, Irina Zeibārte, Dr.hist. Gints Zelmenis, Dzintars Gilba.
        1. grāmata. 1920-1922.
        ISBN 9789934822537.

 

Varas Latvijā : no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgajai valstij : esejas / Mārīte Jakovļeva, Toms Ķikuts, Edgars Ceske, Ivars Ījabs, Inese Runce [un vēl 5 autori] ; recenzenti: Guntis Zemītis, Jānis Krēsliņš, Gints Apals [un vēl 4 recenzenti] ; zinātniskais redaktors Juris Goldmanis ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; māksliniece Zane Ernštreite ; tekstu angļu valodā tulkojis Kārlis Streips ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; ievads: Egils Levits. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 876 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 850.-876. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Jānis Šiliņš, Inesis Feldmanis, Gatis Krūmiņš, Toms Ķencis, Agita Misāne. . - Recenzenti arī: Valters Ščerbinskis, Kaspars Zellis, Mārtiņš Mintaurs, Daina Bleiere. . - Ziņas par autoriem: 844.-847. lpp.
        ISBN 9789934184239.

 

Карр, Аллен.
    Легкий способ бросить азартные игры : перевод с английского / Аллен Карр. - Москва : Добрая книга, 2019. - 311 с.
        ISBN 9785981247361.

 

Шарма, Робин.
    Клуб "5 часов утра" : Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой"феррари" : перевод с английского языка / Робин Шарма. - Москва : АСТ, [2019]. - 469, [2] c. ; 21 cм. - (Шарма: Уроки мудрости).
        ISBN 9785171185992.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem / sastādītāja un redaktore, komentāri un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Rūta Briede ; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - [Rīga] : Ascendum, 2019. - [Rīga] : Dardedze. , ©2019. - 207 lpp. 
        ISBN 9789934879517.

 

Ikaunieks, Antons.
    Ceļš uz jūru / Antons Ikaunieks ; redaktore Anita Freiberga ; datormākslinieks Kaspars Vēveris. - Rīga : Jūras informācija, 2018. - 383 lpp.

 

Kaija, Ivande.
    Iedzimtais grēks / Ivande Kaija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 654, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934081538.

 

Kalvīno, Italo.
    Ja reiz ziemas naktī ceļinieks : [romāns] / Italo Kalvīno ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārais redaktors Arturs Hansons ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 285 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984237787.

 

Krekle, Maija.
    Klusums izmisīgs / Maija Krekle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/11 (245). - Ziņas par autori: uz 3. vāka.
        ISBN 9789934156564.

 

Krisburgas puorsakas / sastādīja Spodris Bērziņš ; ilustrēja Tatjana Tkačova ; priekšvārda autors Juris Urtāns. - [Krustpils novads] : [Spodris Bērziņš], 2019. - 228 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Teksts latviešu valodā, latgaliešu rakstu valodā un sēļu izloksnē.
        ISBN 9789934199417.

 

Lemetrs, Pjērs.
    Trīs dienas un viena dzīve : romāns / Pjērs Lemetrs ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 189, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934083389.

 

Liģere-Uķe, Liesma.
    Rozīte tvīkst : erotiska dzeja / Liesma Liģere-Uķe ; māksliniece Solveiga Kļaviņa. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2019]. , ©2019. - 201 lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934554216.

 

Linužs, Rūdolfs Kōrsovīts.
    Laika apstākļi sirdij : sajūtu pieraksti dzejā / Rūdolfs Linužs Kōrsovīts ; sastādītāja, vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - [Grēnes, Olaines novads] : Drukātava. - 299 lpp. : ilustrācija ; 20 cm.
        ISBN 9789934587207.

 

Lolere, Liza.
    Nemosties / Liza Lolere ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 429, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359625.

 

Purinaša, Ligija.
    Sīvīte / Ligija Purinaša ; muokslineica Ilze Gailāne ; redaktore Ilze Sperga. - [Rēzekne] : Bīdreiba "Hronologeja", 2019. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2019. - 95 lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934199646.

 

Rauds, Reins.
    Rekonstrukcija : romāns / Reins Rauds ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Peeter Laurits. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 255, [1] lpp. ; 21 cm. - Kultūrkapitāla Literatūras gada balva.
        ISBN 9789984237701.

 

Sandrels, Žiljēns.
    Brīnumu istaba / Žiljēns Sandrels ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2019. - 206, [2] lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autoru uz 4. vāka.
        ISBN 9789934082566.

 

Svīre, Māra.
    Limuzīns Jāņu nakts krāsā : ne visai nopietns stāsts par nopietniem notikumiem Mirtas Lejasblusas un dažu citu dzīvē / Māra Svīre ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 119 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934084317.

 

Upenieks, Reinis.
    Piens un augļi - mani draugi! : 1.-3. klase : interesanti uzdevumi bērniem kopā ar vecākiem / teksts, uzdevumi: Reinis Upenieks, Ineta Upeniece ; mākslinieks Artūrs Kalniņš. - Rīga : [Lauku atbalsta dienests], 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 21 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - III.
        ISBN 9789934198922.

 

Velss, Herberts Džordžs.
    Kipss : romāns / Herberts Džordžs Velss ; redaktors Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Daugava, [2019]. - 445, [1] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411255.

 

Volkers, Mārtins.
    Slepkavība Dordoņā : romāns / Mārtins Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 267, [2] lpp. ; 22 cm. - (Izmeklē policijas šefs Bruno).
        ISBN 9789934081798.

 

Žīgure, Anna.
    Mūsu tautas gaita : Latvijas vēstures mirkļi / Anna Velēda Žīgure. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 200, [7] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934156854.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Астахов, Павел Алексеевич.
    Инвестор : [роман] / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Современный российский детектив).
        ISBN 9785041035587.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Месяц надежды / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041035501.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна.
    Гибельный голос сирены : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. ; 17 см. - (Никаких запретных тем!).
        ISBN 9785040932733.

 

Данилова, Анна.
    Два лица Пьеро : детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 c. ; 20 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041071929.

 

Диккер, Жоэль.
    Исчезновение Стефани Мейлер / Жоэль Диккер ; перевод с французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ ; CORPUS, [2019]. , ©2019. - 669, [1] с. ; 22 cм.
        ISBN 9785171100322.

 

Достоевский, Федор Михайлович.
    Преступление и наказание : роман / Федор Достоевский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 672, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика). - Библиография в примечаниях: с. 639-668.
        ISBN 9785389022799.

 

Дяченко, Марина.
    Луч / Марина и Сергей Дяченко. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785040972098.

 

Киланд, Ви.
    Моя прекрасная ошибка / Ви Киланд ; перевод с английского Валентины Бологовой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [1] с. ; 20 см. - (Modern love).
        ISBN 9785041049591.

 

На солнце или в тени : сборник рассказов / Б. Эббот, Д.Д. Блок, Р.О.Батлер, Л. Чайлд, Н. Кристофер ; под редакцией Лоренса Блока ; перевод с английского Т. Покидаевой, А. Соколова. - Москва : АСТ, 2017. - 351, [12] с. : ил. ; 21 см. - (Тёмная башня). - Авторы также: М. Коннелли, Д. Дивер, К. Фергюсон, С. Кинг,Д. Р. Лансдейл, Г. Левин, У. Мур, Д. К. Оутс, К. Нелскотт, Д. Сантлоуфер, Д. Скотт, Л. Блок.
        ISBN 9785171024307.

 

Солнцева, Наталья.
    Хозяйка книжного магазина / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2019. - 382, [1] c. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171134525.

 

Степанова, Татьяна.
    Умру вместе с тобой : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2019. - 352 с. ; 21 см. - (По следам громких дел).
        ISBN 9785041046156.

 

Уокер, Уэнди.
    Эмма в ночи : роман / Уэнди Уокер ; перевод с английского В. Липки. - Москва : АСТ ; Жанpы, 2019. - 382, [1] с. ; 21 cm. - (Двойное дно: всё не так, как кажется).
        ISBN 9785179829003.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Eriksons, Tomass.
    Apkārt vieni vienīgi idioti! : četri cilvēku uzvedības modeļi un padomi, kā ar katra tipa pārstāvjiem veiksmīgi komunicēt darbā (un ikdienā) / Tomass Eriksons ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Ita Ankoriņa ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , 2014. - 270 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934083235.

 

Makleins, Džeimss.
    Ko darīt, kad nav ko darīt? : grāmata pret garlaicību / Džeims Makleins, Sāra Halla, Lēra Braiena ; no angļu valodas tulkojusi un adaptējusi Iveta Ikale ; redaktori Indra Putre, Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 128 lpp. : ilustrācijas. - III.
        ISBN 9789934081026.

 

Lapsa, Lato.
    Brūnās jaunavas bērni svētās nāves ēnā : Meksika un Bolīvija / Lato Lapsa ; autora fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 359, [1] lpp. : fotogr. ; 22 cm.
        ISBN 9789934546983.

 

Šarma, Robins.
    Klubs "Plkst. 5 no rīta" : izmanto rītu, pilnveido savu dzīvi / Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, [2019]. - 435 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934534980.

 

Šlāpins, Ilmārs.
    Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : TAPT, [2018]. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934856754.

 

Вагин, Юрий.
    Доктор, у меня стресс? : психозы и страхи большого города / Юрий Вагин. - Москва : АСТ, 2019. - 279, [8] с. ; 22 см. - (Доктор Вагин).
        ISBN 9785171155650.

 

Мэтьюз, Эндрю.
    Прорвемся! : как справится с проблемами / Эндрю Мэтьюз ; перевод с английского Д. Куликова. - Москва : Бомбора™ ; Эксмо, 2019. - 169, [3] с. : ил. ; 20 см. - (Психологический бестселлер).
        ISBN 9785041021580.

 

Мэтьюз, Эндрю.
    Прорвемся! : как справится с проблемами / Эндрю Мэтьюз ; перевод с английского Д. Куликова. - Москва : Бомбора™ ; Эксмо, 2019. - 169, [3] с. : ил. ; 20 см. - (Психологический бестселлер).
        ISBN 9785041021580.

 

  

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bariko, Alesandro.
    Jaunā Līgava / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 223, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934084058.

 

Bosko, Federīka.
    Reiz mēs atkal tiksimies : romāns / Federīka Bosko ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margrita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934076831.

 

Devero, Džūda.
    Nāve pēc pieprasījuma : detektīvromāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 413 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359601.

 

Dikērs, Žoels.
    Stefanijas Meileres pazušana / Žoels Dikērs ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 699, [3] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934084034.

 

Dovlatovs, Sergejs.
    Zona : cietuma uzrauga piezīmes / Sergejs Dovlatovs ; no krievu valodas tulkojis Vilis Kasims. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Lēģeru literatūras klasika).
        ISBN 9789934156946.

 

Ermlere, Franciska.
    Prove : Rīgas meistara nāve : romāns / Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Ligita Bībere ; foto: Ojārs Jansons. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 412, [2] lpp. ; 20 cm. - (Rīgas detektīvs ; [7]). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934156694.
        ISBN 9789934156687.

 

Ērnestama, Marija.
    Mīlestībai nav brīvdienu : [romāns] / Marija Ērnestama ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. , ©2019. - 303 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934157066.

 

Freimane, Ilze.
    Kafija diviem : [romāns] / Ilze Freimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 320 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934082887.

 

Gavalda, Anna.
    Atzīšanās / Anna Gavalda ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 255, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934081576.

 

Hēgs, Pēters.
    Sūzanas efekts / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 351, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934083587.

 

Huenga, Helēna.
    Skūpstu koeficients / Helēna Huenga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktores Alīna Melngaile. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 383, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934156755.

 

Judina, Dace.
    Cietāks par dimantu / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 333, [1] lpp. ; 20 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934156977.

 

Kokrema, Džeina.
    Līgavu nams : romāns / Džeina Kokrema ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 393 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359618.

 

Kovaļova, Lelde.
    Bezvēsts pazudušās / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 324, [4] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji Detektīvs).
        ISBN 9789934156885.

 

Kreca, Ingrīda.
    Mēness virs Zīdelejas pils / Ingrīda Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 238, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934203602.

 

Lūkasa, Šarlote.
    Vienmēr happy end : romāns / Šarlote Lūkasa ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 429, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934080203.

 

Morisa, Hetere.
    Aušvicas tetovētājs / Hetere Morisa ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 239, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934085529.

 

Stocklasa, Jāns.
    Vīrs, kurš spēlējās ar uguni : Stīga Lārsona faili par Ūlofa Palmes slepkavību / Jāns Stoklasa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 447, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934084607.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.
    Крепостная графиня : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2019. - 312, [3] с. ; 20 см. - (Русская красавица). - Ранее книга издавалась под названием "Обручение на "Чёртовом мосту ".
        ISBN 9785041061616.

 

Воронова, Мария Владимировна.
    Погружение в отражение / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2019. - 414 с. ; 20 см. - (Суд сердца. Романы М. Вороновой).
        ISBN 9785041051808.

 

Данилова, Анна Васильевна.
    Стану рыжей и мертвой, как ты : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] c. ; 20 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041032784.

 

Дашкова, Полина.
    Вечная ночь : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Жанpы, 2019. - 541, [1] с. ; 22 cm.
        ISBN 9785171183820.

 

Джеймс, Э Л.
    Мистер / Э Л Джеймс ; перевод с английского Веры Гордиенко и Алины Сафроновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 478 с. : ил. ; 21 см. - (Эрика Джеймс. Мировое признание).
        ISBN 9785041058593.

 

Джио, Сара.
    Все цветы Парижа : роман / Сара Джио ; перевод с английского Ирины Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Зарубежный романтический бестселлер). (Международный бестселлер № 1 по версии New York Times).
        ISBN 9785041049560.

 

Джонс, Aнa.
    Девушка в белом кимоно / Ана Джонс ; перевод с английского Натальи Кузовлевой. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 444, [3] с. ; 21 см. - (Роза ветров).
        ISBN 9785907143197.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Гиблое место в ипотеку : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317 с. : ил. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041054700.

 

Кубика, Мэри.
    Моя малышка : роман / Мэри Кубика ; перевод с английского А. Осиповой. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 318, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива #1). - На обложке: Лауреат премии Goodreads Choice.
        ISBN 9785227068378.

 

Леонтьев, Антон Валерьевич.
    Пепел книжных страниц : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] c. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 9785041065577.

 

Макинтош, Клэр.
    Я отпускаю тебя : [роман] / Клэр Макинтош ; перевод с английского О. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2019. - 383 с. : ил. ; 21 см. - (Детектив: новый уровень).
        ISBN 9785171183868.

 

Пиколт, Джоди.
    Простая правда : роман / Джоди Пиколт ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 540, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785389159631.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Апокалипсис от Кобы / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2019. - 1054, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171189976.

 

Райли, Люсинда.
    Семь сестер : история Майи / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 700, [2] с. ; 24 см. - Первая книга цикла Семи сестер.
        ISBN 9785041035129.

 

Рязанов, Эльдар.
    У природы нет плохой погоды / Эльдар Рязанов. - Москва : АСТ, 2019. - 222, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Вечная поэзия).
        ISBN 9785171183424.

 

Соболева, Лариса Павловна.
    Девятый круг удачи : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой).
        ISBN 9785171190439.

 

Устинова, Татьяна.
    ДНК гения / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041074401.

 

Фитцек, Себастьян.
    Пациент особой клиники : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого C. Чупрова. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 350, [1] с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива №1).
        ISBN 9785227088901.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Fakti un rekordi / no angļu valodas tulkojuši Guntis Kalns, Elga Rusmane, Gunta Šustere, Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 192 lpp. : il. - (Penguin Random House). - 5.-6.

ISBN 9789934082542.

 

Vertē, Valentīns.

Vai tiešām? / Valentīns Vertē ; no franču valodas tulkojusi Dace Markota ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 108, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Kāpēcīša enciklopēdija, Kāpēcītis mācās). - III. - Rādītājs: [109.-112.] lpp.

ISBN 9789934080807.

 

Мэнсон, Марк.

Все хреново : книга о надежде / Марк Мэнсон ; перевод с английского Ксении Артамоновой. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 318, [1] с. ; 20 см. - На обложке: Мировой бестселлер от автора " Тонкое искусство пофигизма".

ISBN 9785961426625.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

     ---Bērniem latviešu valodā

 

Kinnijs, Džefs.

Grega dienasgrāmata : [romāns ar karikatūrām] / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 217, [1] lpp. : Ilustrācijas. - 5.-6.

  1. grāmata. Demontāža.

ISBN 9789934085208.

 

Mazie lasītāji : trīs piedzīvojumu stāsti / redaktors Linda Kalna ; tulkojis Mārtiņš Brūders. - Rīga : Egmont Publishing, 2018. - 29 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Mazie lasītāji). - Uz vāka: "Liela izmēra burti iesācējiem".

ISBN 9789934165368.

 

Zīgners, Ingo.

Mazais pūķis Kokosrieksts spoku pilī / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 72 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - XI.

ISBN 9789984237671.

 

---Jauniešiem latviešu valodā

 

Parvela, Timo.

Ella un Efs Pirmais / Timo Parvela ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 197, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - IX.

ISBN 9789934084331.

 

     ---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Dautija, Luīze.

Grēcīgā ābeļdārza iela : [romāns] / Luīze Dautija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2016. - 444, [1] lpp.

ISBN 9789984358468.

 

Gifina, Emīlija.

Dzīves līkloči : [romāns] / Emīlija Gifina ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2016. - 443, [1] lpp.

ISBN 9789984358369.

 

Hotorns, Nataniēls.

Dvēseles mākslinieks : proza / Nataniēls Hotorns ; no angļu valodas tulkojusi, priekšvārda autore Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2019. - 199, [2] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi).

ISBN 9789984411248.

 

Ikstena, Nora.

Mīlestība : stāstu un eseju izlase / Nora Ikstena ; autores atlase un sastādījums ; Aivars Vilipsōns, grafika ; Katrīna Vasiļevska, dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 211, [2] lpp. : ilustrācija ; 21 cm.

ISBN 9789934546884.

 

Judina, Dace.

Cietāks par dimantu / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 333, [1] lpp. ; 20 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete).

ISBN 9789934156977.

 

Kabrē, Žaume.

Es atzīstos : romāns / Žaume Kabrē ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Mansards, [2019]. , ©2019. - 867, [1] lpp.

ISBN 9789934122279.

 

Krekle, Maija.

Melanholiskais valsis : Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību / Maija Krekle ; māksliniese Natalija Kugajevska ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Edvarta Vīrzas dzeja. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. , ©2019. - 461, [2] lpp.

ISBN 9789934156205.

 

Nella no Krotes.

Ragana bez diploma : romāns / Nella no Krotes ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 240 lpp. ; 20 cm.

ISBN 9789934156540.

 

Pranka, Ingūna.

Klusuma kliedziens : mistisks detektīvromāns / Ingūna Pranka ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 189, [1] lpp : il.

ISBN 9789934203640.

 

Railija, Lūsinda.

Eņģeļu koks : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 492, [3] lpp. ; 23 cm.

ISBN 9789934080098.

 

Siliņš, Ziedonis.

Latviešu leģionāra piezīmes / Ziedonis Siliņš ; manuskripta sagatavošana izdošanai: Inge Davidjants ; vāka dizains: Jaana Davidjants ; grāmatas tapšanā piedalījās: Dina Kārkliņa, Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 251 lpp. : faksimils, ilustrācijas ; 21 cm.

ISBN 9789984359557.

 

Volša, Rozija.

Vīrietis, kurš nepiezvanīja : romāns / Rozija Volša ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Bleka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365, [1] lpp. ; 22 cm.

ISBN 9789934080715.

 

Zusta, Zane.

aiz durvīm / Zane Zusta ; vāka dizains: Aigars Mamis ; redaktore Jana Boikova. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 127, [1], 93, [1] lpp. ; 21 cm. - Nosaukumā vārdi attēloti ar mazajiem burtiem. . - Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.

Pirmā daļa. Emmas stāsts ; Otrā daļa. Annas stāsts.

ISBN 9789934082382.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

     ---Jauniešiem krievu valodā

 

Вебб, Холли.

Хранитель Пенхэллоу. Пёс из лунного света / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; перевод с английского Д. Кузнецовой. - Москва : #Эксмодетство ; ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 224 с. : цветные илююстрации. - (Хранитель Пенхэллоу ; Книга 1). - X.

ISBN 9785040918348.

 

Манкастер, Гарриет.

Замок с секретом / Гарриет Манкастер ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 129, [9] с. : ил. - (Изадора Мун. Приключения очень необычной девочки). - Х. - На переплете: Каждый может быть уникальным!

ISBN 9785040967568.

 

     ---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.

Вулкан страстей наивной незабудки : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. ; 17 см.

ISBN 9785041054731.

 

Зверев, Сергей Иванович.

Остров заложников : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785040937103.

 

Калинина, Дарья.

Луч света в тёмной коммуналке : детективный роман / Дарья Калинина. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. : ил. ; 17 см.

ISBN 9785041076306.

 

Линдсей, Джоанна.

Магия любви : [роман] / Джоанна Линдсей ; перевод с английского Е. Г. Шабаловой. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785171168513.

 

Маринелли, Кэрол.

Снова поверить в любовь / Кэрол Маринелли ; перевод с английского О.А. Болятко. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 158, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785227087898.

 

Роу, Дженнифер.

Убийство из-за книги : [роман] / Дженнифер Роу ; перевод с английского У. Сапициной. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. : иллюстрации + 17 см.

ISBN 9785170958306.

 

Самаров, Сергей.

На войне, как на войне : роман / Сергей Самаров. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 285, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785041054588.

 

Солнцева, Наталья (Наталья Анатольевна).

Медвежий сад : роман / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2019. - 350, [1] с. : ил. ; 17 см.

ISBN 9785171134501.

 

Харди, Кейт.

Дерзкая помолвка / Кейт Харди; перевод с английского Е.А.Егоровой. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 158, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785227087300.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Ar Tiņanova vārdu : veltījums Jurija Tiņanova 125. gadadienai un Tiņanova muzeja sadarbībai ar Pēteri Gleizdānu / sastādījusi Tatjana Siņeļņikova. - Rēzekne : [izdevējs nav zināms], 2019. - Rēzekne : Latgales Druka, 2019. - 59 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934199523.

 

 

Hāns, Metjū.
    Uzzini un rīkojies! : kad nekavējoties jādodas pie ārsta / Metjū Hāns ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. , ©2018. - 335, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 334.-[336.] lpp.
        ISBN 9789984236957.

 

Jānis Čakste : piemiņas rakstu krājums / Valda Villeruša vāka grafiskais noformējums ; foto: Vilis Rīdzinieks ; ievadam: Ansis Kurmis. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 247, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - (Latvijai 100).
        ISBN 9789934203473.

 

Nazarbajevs, Nursultans.
    Neatkarības laikmets / Nursultans Nazarbajevs ; tulkojusi Gunita Mežule. - [Rīga] : Media Pro1, 2019. - Rīga : Skaisták Print House. - 406 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789789934195.

 

Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi / zinātniskā redaktore Inna Šteinbuka ; recenzenti: Remigijs Počs, Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.oec. Džozefs Menakers ; redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 175 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoriem: 173.-175. lpp.
        ISBN 9789934184260.

 

Salaca - Latvijas pērle : no Burtnieka līdz jūrai : [fotoalbums]. - [Straupe, Pārgaujas novads] : biedrība "Brasla", 2019. - Rīga : Andimar-J, 2019. - 183 nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm. - Teksts latviešu, angļu valodās. - Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un biedrību "Jūrkante" un "No Salacas līdz Rūjai", starpteritoriālā sadarbības projekta "Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai" ietvaros iesniegtās fotogrāfijas.

 

Svikša, Skaidrīte.
    Ska-bar-[d]ziņas / Skaidrīte Svikša ; ilustrācijas: Sandra Vuļa. - Rēzekne : [Skaidrīte Svikša], 2019. - 215 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
        ISBN 9789934199059.

 

Tālers, Ričards H.
    Mudinājums : kā pieņemt pareizus lēmumus par veselību, labklājību un laimi / Ričards H. Tālers un Kess R. Sanstīns ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Baštiks. - Rīga : Jumava, 2019. - 246 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934203527.

 

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā : mācību grāmata / Eduards Bruno Deksnis, Normunds Grūbis, Inga Kudeikina, Gunārs Kūtris, Ruta Mekša [un vēl 2 autori] ; zinātniskais redaktors, ievada autors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizaina autore Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2019. - 367 lpp. : shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Autori arī: Aigars Sniedzītis, Normunds Streņģe.
        ISBN 9789934871955.

 

Zlidnis, Valentīns.
    Dzimis Latgalē : [katalogs] / Valentīns Zlidnis. - [Krāslava] : Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, 2015. - 144 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934146930.

 

The Centenary of Latvia's Foreign Affairs / edited by Kārlis Bukovskis, Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis ; scientific reviewers: Daina Bleiere, Inna Šteinbuka ; cover design: Kristīne Plūksna-Zvagule ; layout: Oskars Stalidzāns ; English language editing Talis Saule Archdeacon ; translations into English for selected articles: Language learning and translation centre "Bābele". - Rīga : Latvian Institute of International Affairs, [2018]. , ©2018. - 208 lp.
        ISBN 9789934567308.

 

Макиенко, Натали.
    Сильная девочка устала : как победить стресс и забыть о срывах в питании / Натали Макиенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 255 с. ; 20 см.
        ISBN 9785041038533.

 

Солотова, Марина.
    Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем / Марина Солотова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Психология. Воспитание с любовью и пониманием).
        ISBN 9785041009847.

 

Харари, Юваль Ной.
    Sapiens : краткая история человечества / Юваль Ной Харари ; перевод с английского Любови Сумм. - Москва : Синдбад, 2019. , ©2018. - 516, [3] с. : иллюстрации ; 24 см. - (Big Ideas). - Библиография в примечаниях.
        ISBN 9785905891649.

 

Ялом, Ирвин Д.
    Вглядываясь в солнце : жизнь без страха смерти / Ирвин Ялом ; перевод с английского А. Петренко, Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2019. - 318 с. ; 20 см. - (Ирвин Ялом. Легендарные книги).
        ISBN 9785041021214.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Baha, Tabea.
    Kamēliju salas sievietes / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 332, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934082481.

 

Bauere, Inguna.
    Mazā, klusā sirds : Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas / Inguna Bauere ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas.
        ISBN 9789934082504.

 

Baumanis, Guntis, (mežsargs).
    Mednieku stāsti iz dzīves / Guntis Baumanis. - [Viesītes novads] : [Guntis Baumanis], [2019]. - [Latvija] : Erante. - 319 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm.
        ISBN 9789934199158.

 

Horna, Māra.
    Viegli un ērti : romāns / Māra Horna ; redaktore Solveiga Puķīte ; Ivitas Ceriņas ilustrācijas un vāka dizains. - Rīga : Drukātava, 2019. - 181 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934199097.

 

Indriksone, Ramona.
    Pāris metru zem ūdens / Ramona Indriksone ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 204, [2] lpp. ; 20 cm.
        Saturā: Vēl tikai augusts ; Baltais zilonis ; Uz citu vietu ; Vēstule ; Oranžā ; Es gribēju būt cita ; Viss nokārtosies ; Plestiķis ; Kāpnes ; Pāris metru zem ūdens ; Fikcija ; Ieraudzīt debesis.
        ISBN 9789934081903.

 

Lāgerkrancs, Dāvids.
    Meitene, kurai bija jāmirst / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 379, [2] lpp. : karte ; 23 cm. - (Millennium ; [6. grāmata]).
        ISBN 9789934085123.

 

Līpdryvīte, Līvija.
    Pa saulis spaitu & Sirsnības ceļos / Līvija Līpdryvīte ; dizains Māris Justs ; priekšvārds, redaktore Sandra Ūdre. - Rēzekne : Bīdreiba "Rikavas Sofia", 2019. - 104 lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934199202.

 

Loinerte, Luāna.
    Edīte : par Edīti Romuli un Georgu Romuli no Bīronu dzimtas jeb "dzintara karali" / Luāna Loinerte ; Lija Kalniņa, vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 255, [1] lpp. : fot. - (Dzimtas romāns).
        ISBN 9789934203565.

 

Margēvičs, Tālivaldis.
    Zirgu gaļas pārdevējs : dokumentāli vēsturisks romāns / Tālivaldis Margēvičs ; redaktors Aldis Vēvers ; Aigara Truhina grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 286, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934082528.

 

Meijere, Merisa.
    Vintera : romāns / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīna Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 830, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas ; IV).
        ISBN 9789934080845.

 

Nella no Krotes.
    Ragana bez diploma : romāns / Nella no Krotes ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 240 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/10 (244).
        ISBN 9789934156540.

 

Ouena, Nikija.
    Bīstamie faili / Nikija Ouena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 334, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934078729.

 

Paegle, Ligita.
    Istabas biotops / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/9 (243).
        ISBN 9789934156526.

 

Palkavniece, Ingrīda.
    29 stāsti : stāsti par bēgšanu uz tūristu paradīzi / Ingrīda Palkavniece ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 102, [1] lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934203466.

 

Popovs, Aleks.
    Melnā kaste : zemu lidojoši suņi / Aleks Popovs ; no bulgāru valodas tulkojis Dens Dimiņš ; mākslinieks Armands Kanaviņš. - Rīga : las.ām, 2019. - 293, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934872891.

 

Preiļi un ES : literāro darbu konkursa "Preiļi UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā” iesūtīto darbu krājums / L. Kampāne, L. Ulivanova, V. Jefremovs, A. Urča, A. Dz. Bernāne... [vēl 7 autori] ; ilustrējusi Zane Rizga. - Preiļi : Preiļu galvenā bibliotēka, 2019. - 69, [2] lpp. : il. ; 12 cm.

 

Railija, Lūsinda.
    Eņģeļu koks : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 492, [3] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934080098.

 

Šlāpins.
    Es nemāku, komatus : jeb dzejoļi grūti audzināmiem bērniem / Šlāpins ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; ilustratore Kristīne Martinova ; dizains: Aleksejs Muraško. - [Rīga] : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 82, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm.
        ISBN 9789934565717.

 

Vorda, Annija.
    Skaistais ļaunums / Annija Vorda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 365, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934084355.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бёгле, Николя.
    Крик : остросюжетный роман / Николя Бёгле ; перевод с французского О. А. Павловской. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Иностранный детектив ; Шедевры детектива # 1). - Prix du Polar des Petits Mots des Libraires. . - Prix du Roman Populaire. - Книга издана в суперобложке. . - На обложке: Шедевры детектива # 1.
        ISBN 9785227083814.

 

Бекетт, Саймон.
    Множественные ушибы / Саймон Бекетт ; перевод с английского А. Соколова. - Москва : АСТ, 2019. - 347, [2] с. ; 20 см. - (Детектив-самое лучшее).
        ISBN 9785170879649.

 

Глуховский, Дмитрий (Дмитрий Алексеевич).
    Текст : роман / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. : ил. ; 21 см. - На переплете: Книга, по которой снят фильм. . - На переплете: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171187552.

 

Гребе, Камилла.
    Дневник моего исчезновения : [роман] / Камилла Гребе ; перевод со шведского Екатерины Хохловой. - Москва : АСТ, 2019. - 379, [3] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171092528.

 

Грегори, Филиппа.

    Последеяя из рода Тюдор : [роман] / Филиппа Грегори ; перевод с английского Н. Кузовлевой, М. Стрепетовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Любовь королей).
        ISBN 9785040970926.

 

Джуэлл, Лайза.

    За век до встречи : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 572, [1] с. ; 20 см. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах.).
        ISBN 9785041049478.

 

Ковалев, Николай.
    Моя Латгалия : стихотворное посвящение Латгалии / Николай Ковалёв ; фотографии Игоря Плича ; редактор Ирина Страздоника-Плячко ; обложка Николая Ковалёва и Игоря Плича. - Прейли : [izdevējs nav zināms], 2019. - Литва. , ©2019. - 87 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934197505.

 

Леонов, Николай.
    Папа с прицепом / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 248, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041046231.

 

Липпман, Лора.
    Ворон и голландка : детективный роман / Лора Липпман ; перевод с английского А. И. Агеева. - Москва : Эксмо, 2017. - 381, [1] с. - (Detected. Тайна, покорившая мир). - Премия Эдгара Аллана По.
        ISBN 9785699971107.

 

Миньер, Бернар.
    Гребаная история : триллер / Бернар Миньер ; перевод с французского З. Линник. - Москва : Эксмо, 2018. - 445, [1] с. ; 20 см. - (Европокет. Главный триллер года). - Polar de Cognac, 2015. - На обложке: Лучший франкоязычный роман 2015.
        ISBN 9785040927685.

 

Пиколт, Джоди.
    Девятнадцать минут : роман / Джоди Пиколт ; перевод с английского Марии Никоненко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 667, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785389159662.

 

Пьюзо, Марио.
    Сицилиец : роман ^ перевод с английского / Морио Пьюзо. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. ; 21 см. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - На переплете: Этот роман считается продолжением "Крестного отца".
        ISBN 9785699983377.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна.
    Двор на Поварской : [воспоминания детства] / Екатерина Рождественская. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Рождественская Екатерина. Книга о Роберте Рождественском и нашей семье).
        ISBN 9785699913985.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич).
    Запасной козырь / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 345, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).
        ISBN 9785041052898.

 

Самаров, Сергей.
    Крупная бойня : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 379, [2] с. ; 20 см. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 9785041027810.

 

Стрельченок, Марина.
    Цвета любви / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева. - [Rēzekne] : [Marina Streļčenoka], [2019]. - [Latvija] : Drukātava. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934198632.

 

Феллоуз, Джессика.
    Загадочные убийства / Джессика Феллоуз ; перевод с английского М. Юркан. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785040915064.

 

Хэйзел, Джеймс.

    Поденка / Джеймс Хэйзел; перевод с английского Е. С. Татищевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. ; 21 cм.

        ISBN 9785040951185.

 

Чон Ючжон.
    Семилетняя ночь : [роман] / Чон Ючжон ; перевод с корейского А. В. Погадаевой. - Москва : АСТ, 2019. - 526, [1] с. ; 21 см. - (К-Триллер).
        ISBN 9785171111892.

 

 

Līdzīgi raksti