Nozaru literatūra

 

Ančevska, Ieva.  

    Latviešu dziedināšanas tradīcija / Ieva Ančevska ; zinātniskie recenzenti Dr. philol. Janīna Kursīte, Dr. pharm. Vija Eniņa ; vāka ilustrācijas un foto autore Beāte Ančevska ; fotogrāfiju autori Beāte Ančevska, Ieva Ančevska, Vilnis Lejnieks, Maija Skrējāne ; redaktore Jolanta Treile ; vācu teksta redaktors Agris Timuška ; angļu teksta redaktore Anita Grauduma ; maketētājs un vāka grafiskā dizaina autors Oskars Stalidzāns. - Rīga : Apgāds "Zinātne", 2020. - 415 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 23 cm. - Avoti un literatūra 399.-415. lpp.

        ISBN 9789934549922.

 

Bahs, Deivids.  

    Latte faktors : kāpēc nav jābūt bagātam, lai dzīvotu bagāti / Deivids Bahs, Džons Deivids Manns ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 156, [1] lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: New York Times #1 bestsellera "Automātiski miljonārs" autors.

        ISBN 9789934086267.

 

Kenfīlds, Džeks.  

    Cāļa zupa dvēselei : stāsti / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens, Eimija Ņūmarka ; priekšvārda autore Heidija Krupa ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 384 lpp. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Oriģinālais nosaukums: Chicken Soup for the Soul. - Uz vāka : 20. jubilejas izdevums. . - Bestsellers, kas pārdots vairāk nekā 8 miljonos eksemplāru. . - Visi iemīļotie stāsti un vēl 20 jauni stāsti nākamajiem 20 gadiem.

        ISBN 9789934081927.

 

Morozova, Natālija.  

    Meitene hameleons : stāsts par psihisku slimību un ārstēšanos no tās / Natālija Morozova, Tarass Ivaščenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 207, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934085789.

 

Ņūmarka, Eimija.  

    Cāļa zupa dvēselei : stāsti / Eimija Ņūmarka ; priekšvārda autore Frena Drešere ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 480 lpp. ; 23 cm. - (Cāļa zupa dvēselei). - Oriģinālais nosaukums: Chicken Soup for the Soul : Find Your Inner Strenght. - Uz vāka : 101 iedvesmojošs stāsts par dzīvesprieku, pozitīvo domāšanu un grūtību pārvarēšanu.

        ISBN 9789934082641.

 

Sports un "Likteņdārzs" Latvijas nākotnei : izdevums veltīts mūsu tautas likteņa biedriem - represijās cietušajiem, bojā gājušajiem sportistiem un sporta darbiniekiem / par izdevumu atbild D. Znatnajs, A. Brūne, R. Apine ; foto: G. Bernhards ; Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība, Latvijas sporta muzejs. - [Rīga] : [Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība], [2018]. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Latvija 1000). - Rādītājs: 84.-89. lpp.

        ISBN 9789948730057. . - ISBN 978993487380.

 

Ūdris, Jānis.  

    Ivande Kaija : sievietes dzelme : biogrāfisks romāns / Jānis Ūdris ; vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 303, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934084072.

 

Vasilevska, Evija.  

    Evalds Vasilevskis / teksta autore Evija Vasilevska ; ievads: Anna Rancāne ; mākslinieks Bitty Fomins ; tulkojums angļu valodā: Kintija Puzāne. - [Rēzekne] : Tradicionalūs zineibu tureitoju bīdreiba "Pūdnīku skūla", [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 198, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Teksts latviešu valodā, nodaļu kopsavilkumi angļu valodā.

        ISBN 9789934199615.

 

Евдокименко, Павел Валериевич.  

    Принцип пуповины. Анатомия везения : научный подход к ненаучным понятиям / Павел Евдокименко. - Москва : АСТ, 2020. - 221, [3] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).

        ISBN 9785171210960.

 

Персиваль, Бронвен.  

    Заново изобретая колесо : молоко, микробы и битва за настоящий сыр / Бронвен Персиваль, Фрэнсис Персиваль ; перевод с английского Аркадия Кабалкина. - Москва : Азбука Бизнес ; Азбука-Аттикус, 2019. - 364, [3] с. : иллюстрации ; 22 см.

        ISBN 9785389131248.

 

Сазонов, Андрей.  

   Мифы о микробах и вирусах : как живет наш внутренний мир / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2019. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).

        ISBN 9785171137564.Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.  

    Veneras otrā piedzimšana / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2020]. , ©2020. - 278, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).

        ISBN 9789984880389.

 

Apškrūma, Kornēlija.  

    Mīļumvārdi : apsveikumi, vēlējumi / Kornēlija Apškrūma ; Māras Alševskas vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.

        ISBN 9789934086885.

 

Auziņš, Arnolds.  

    Astotais bauslis : romāns / Arnolds Auziņš ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 205, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934203954.

 

Brīdaka, Lija.  

    Atbalss bez balss : [romāns] / Lija Brīdaka ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktores Eva Jansone, Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2/2020 (248). - Nosaukumā visi vārdi rakstīti ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934157141.

 

Butrima, Danuta.  

    Bezgrēcīgās kūkas : romāns / Danuta Butrima ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 223, [1] lpp. : il., portr. - (Vakara romāns ; 4/2020 (250). - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934157189.

 

Deģis, Arvīds.  

    Nesodāmais avantūrists jeb Edija Kāļa neparastais dzīvesstāsts : provokatīvs mūsu paaudzes romāns / Arvīds Deģis ; redaktore Sandra Skuja ; Signes Cinītes dizains. - Rīga : Biedrība "Apgāds Slepenie Aģenti", 2019. - 188 lpp. : portreti ; 20 cm. - Visi notikumi un personas ir izdomātas, daļa faktu aizgūti no masu medijiem, jebkuras sakritības ir nejaušas un iespējamas tikai pateicoties autora nevaldāmai fantāzijai.

        ISBN 9789934845093.

 

Džordano, Rafaella.  

    Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena : [romāns] / Rafaella Džordano ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Dace Markota ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 251, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: notici sev un tam, ka viss ir iespējams. . - Par autori: 251. - [252.] lpp.

        ISBN 9789934085383.

 

Folija, Lūsija.  

    Viesu saraksts : romāns / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Apgāds "Kontinents", 2020. - 411, [5] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka "The No. 1 Sunday Times Bestseller".

        ISBN 9789984359809.

 

Gekišs, Nauris.  

    Variācijas četros gadalaikos : [dzejoļu krājums] : sirsnīgs veltījums draugiem un tuvākajiem / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : Nauris Gekišs, 2020. - Olaine : Drukātava. , ©2020. - 342 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934888410.

 

Henrijs, O.  

    21 stāsts : stāsti / O. Henrijs ; no angļu valodas tulkojis Alberts Dzenītis ; mākslinieks Valdis Villerušs ; Valda Villeruša, Otto Zitmaņa ilustrācijas. - Rīga : Jumava, 2020. - 190 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934203923.

 

Korīta, Maikls.  

    Ja viņa modīsies / Maikls Korīta ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 509 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359816.

 

Kouls, Daniels.  

    Bende : romāns / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 395, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934086106.

 

Latviešu fabulas lieliem un maziem / sakārtotāja un redaktore Guna Pitkevica ; māksliniece Una Leitāne ; dizaina autore Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - 5.-6. - Autori: Fridrihs Mālberģis, Juris Alunāns, Ādolfs Alunāns, Vensku Edvarts, Doku Atis, Pēteris Sarķis, Pērsietis, Rainis, Vilis Plūdonis, Jānis Miezis, Andrejs Upīts, Fricis Bārda, Alberts Kronenbergs, Pēteris Sils, Andrejs Balodis, Ignats Muižnieks, Laimonis Pēlmanis, Dzidra Rinkule-Zemzare, Valdemārs Ancītis, Valdis Rūja, Valdis Artavs, Arnolds Auziņš, Pēteris Jurciņš, Jānis Plotnieks, Imants Lasmanis, Ojārs Vācietis, Agra Tomkalne, Leontīne Apšeniece, Jānis Baltvilks, Māris Čaklais, Pēters Brūveris. . - Rādītāji: 138.-[144.] lpp.

        ISBN 9789934079535.

 

Mariņina, Aleksandra.  

    Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.

  1. sējums.

        ISBN 9789934875786.

 

Mariņina, Aleksandra.  

    Rūgtais kvests / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, 2020. - 333, [1] lpp. ; 21 cm.

  1. sējums.

        ISBN 9789934875793.

 

Paukšs, Hermanis.  

    Eņģeļu medības / Hermanis Paukšs ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte ; Eva Jansone, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka, [2020]. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 5/2020 (251). - Par autoru: uz grāmatas aizmugurējā vāka. . - Uz vāka: un amizantā spēle var sākties.

        ISBN 9789934157202.

 

Plaudis, Arvīds.  

    Stārķa baltā ēna : dzeja 1996-2016 / Jānis Arvīds Plaudis. - Rīga : Jumava, 2020. - 222 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934201752.

 

Silvere, Džosija.  

    Lidijas Bērdas divas dzīves / Džosija Silvere ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 411, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1New York Times Bestsellers).

        ISBN 9789984359748.

 

Ulberga, Kristīne.  

    Kariete uz Santjago / Kristīne Ulberga ; redaktors Guntis Berelis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 197, [3] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595059.

 

Vendels, Edvards van de.  

    Zilās zāles vasara / Edvards van de Vendels ; no holandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; māksliniece Elīna Brasliņa. - [Rīga] : liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. - 158, [1] lpp. ; 21 cm. - Pusaudžiem un jauniešiem. - 2000.gadā saņēmusi Nīderlandes literatūras balvu Gouden Zoen. - Ziņas par autoru : [153.] lpp. . - Piezīmes : 155. - [159.] lpp.

        ISBN 9789934574399.

 

Zelda.  

    Stāstiņi pieaugušiem puišiem / Zelda ; grāmatas vāka ilustrācija : Vilipsōns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - 253, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934086601.Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.  

    Созданы друг для друга : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2020. , ©2020. - 352 с. ; 21 см. - (Ещё раз про любовь).

        ISBN 9785041097820.

 

Апреликова, Ольга.  

    Жуткие снимки : [жизнь на твоей стороне] / Ольга Апреликова. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [1] с. ; 20 cm. - (Виноваты звёзды).

        ISBN 9785171214210.

 

Аткинсон, Кейт.  

    Преступления прошлого : роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Марии Нуянзиной ; оформление обложки Вадима Пожидаева. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 349, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - На обложке : Лучший детективный проект десятилетия.

        ISBN 9785389177734.

 

Боуэн, Риз.  

    На поле Фарли : роман / Риз Боуэн ; перевод с английского Елены Сафф. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 398 c. ; 22 cm. - На обложке: Премия Agatha Award за лучший исторический детектив.

        ISBN 9785864718421. . - ISBN 9785864718452.

 

Вавилова, Елена.  

    Зашифрованное сердце / Елена Вавилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 20 cm. - (Женщина-разведчик. Моя жизнь под прикрытием).

        ISBN 9785041065782.

 

Володарская, Ольга.  

    Осколки хрустальной мечты : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [2] c. ; 21 см. - (Никаких запретных тем!).

        ISBN 9785041106126.

 

Воронин, Денис.  

    Колея к ржавому солнцу : [роман] / Денис Воронин. - Москва : АСТ, 2020. - 605, [1] с. ; 21 см. - (Новая криминальная проза).

        ISBN 9785171140465.

 

Гоэнаван, Кларисса.  

    Птицы дождя : роман / Кларисса Гоэнаван ; перевод с английского Ирины Гиляровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [3] с. ; 20 см. - На обложке : Таинственный, сумрачный роман.

        ISBN 9785041049256.

 

Гурина, Юлия.  

    Мы же взрослые люди : роман о семье, браке, любви и надежде / Юлия Гурина. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 c. ; 20 cm. - Содержит нецензурную брань.

        ISBN 9785041095949.

 

Дессен, Сара.  

    Долго и счастливо : роман / Сара Дессен ; перевод с английского О. Норицыной. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [1] с. ; 21 cm. - (Повезет в любви).

        ISBN 9785171211691.

 

Джексон, Стина.  

    Серебряная дорога : [роман] / Стина Джексон ; перевод со шведского И. Петровoй. - Москва : Рипол Классик, 2020. - 301, [1] с. ; 21 см. - (Мировой бестселлер). - На обложке: Книга года в Швеции. . - Победитель The Glass Key 2019.

        ISBN 9785386135881.

 

Донцова, Дарья.  

    Пиявка голубых кровей : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. : ил. ; 20 cm. - (Иронический детектив).

        ISBN 9785041098391.

 

Колган, Дженни.  

    Шоколадная лавка в Париже : [роман] / Дженни Колган ; перевод с английского А. Осиповой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2020. - 477, [1] с. ; 19 cm.

        ISBN 9785389179981.

 

Колычев, Владимир.  

    За что платят мужчины : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] c. ; 21 cm. - (Лучшая криминальная драма).

        ISBN 9785041092160.

 

Леонов, Николай.  

    Подвал с секретом / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 c. ; 22 cm. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041092184.

 

Мортон, Кейт.  

    Забытый сад : роман / Кейт Мортон ; перевод с английского Александры Килановой ; оформление обложки Ильи Кучмы. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 538, [6] с. ; 22 см. - (The big book).

        ISBN 9785389162716.

 

Перова, Евгения.  

    Мужчины, которых мы выбираем : роман / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [3] с. ; 20 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).

        ISBN 9785041066901.

 

Прах, Ляля.  

    Мужчины созданы, чтобы их... : роман / Ляля Прах. - Москва : АСТ, 2020. - 253, [2] с. ; 21 см. - На обложке : Быть настоящей женщиной - как это? Быть настоящим мужчиной - возможно ли?.

        ISBN 9785171208585.

 

Смит, Уилбур.  

    Полет сокола : роман / Уилбур Смит ; первод с английского Алексея Круглова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 540, [2] с. ; 22 см. - (The big book).

        ISBN 9785389151895.

 

Тронина, Татьяна.  

    Изгнание Раи : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 313, [7] с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной).

        ISBN 9785041106300.

 

Урреа, Луис Альберто.  

    Дом падших ангелов : роман / Луис Альберто Урреа ; перевод с английского Марии Александровой. - Москва : Фантом-пресс, 2020. - 416 c. ; 20 cm. - Библиография: с. 402-412.

        ISBN 9785864718438.

 

Хаан, Ашира.  

    Десятый сосед / Хаан Ашира. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 20 cm. - (Вкус любви. Острое желание).

        ISBN 9785041098186.

 

Эллвуд, Нуала.  

    Тайны моей сестры : роман / Нуала Эллвуд ; перевод с английского Анастасии Лабунской ; оформление обложки Яны Половцевой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [2] с. ; 20 см. - (Двойное дно : все не так, как кажется). - На обложке : Мощный дебютный триллер.

        ISBN 9785171198077.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Apine Hermane, Anita.  

    Aušanas tehnikas Latvijā / Anita Apine Hermane ; redaktore Ilze Sausiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 144, [16] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums). - Bibliogrāfija: [141.]-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934081163.Bankrofts, Landijs.  

     Kāpēc viņš tā dara? : ieskatoties dusmīgu un valdonīgu vīriešu domāšanā / Landijs Bankrofts ; no angļu valodas tulkojušas: Liene Spīgule, Anna Beļēviča ; redaktores: Inta Upeniece, Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 407 lpp. ; 24 cm.

        ISBN 9789934087301.

 

Hokings, Stīvens.  

    Īsas atbildes uz svarīgiem jautājumiem / Stīvens Hokings ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; zinātniskais konsultants Ilgonis Vilks ; literārā konsultante Sandra Skuja ; Tomass Folks, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 191, [1] lpp. : portreti ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (183. lpp.) un rādītāju (185.-[192.] lpp.).

        ISBN 9789984237862.

 

Knipše, Gundega.  

    Cilvēka anatomija : galva, kakls / Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis, Arnis Vīksna ; Gundegas Knipšes un Džannas Krūmiņas redakcijā ; angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Saīsinājumi un apzīmējumi: 240. - 253. lpp. . - Bibliogrāfija: 254. - 255. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Anatomia basic medicinae est"--Uz vāka.

  1. daļa.

        ISBN 9789934185021.

 

Lemešonoka, Inta.  

    Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāmatas iekārtojuma un grāmatas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 78, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 77.-78. lpp.

        ISBN 9789934085420.

 

Mazvērsīte, Daiga.  

    Melnbaltās dziesmas : no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 283, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Pirmā daļa triloģijai "Melnbaltās dziesmas".

        ISBN 9789934086328.

 

Meija, Laila.  

    Uzturs pacientiem ar audzēju terapijas laikā / Laila Meija, Daiga Šantare, Evija Kreislere ; konsultants Andis Brēmanis ; dizains: Ilze Slišāne ; Latvijas Diētas ārstu asociācija. - Rīga : Roche Latvija, 2018. - Rīga : Hromets poligrāfija. - 72 lpp.

        ISBN 9789934197321.

 

Montgomerija, Hedviga.  

    Brīnumu laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Vecāku maģija). - Autore raksta par būtiskāko, kas jāzina visiem vecākiem.

        ISBN 9789934085277.

 

Muna dzīšmu gruomota : [kruojums] / sastateituoja Edīte Husare ; māksliniece Daina Salmiņa. - [Daugavpils] : Latgolys Studentu centrs, 2020. - 464 lpp. : not. ; 21 cm. - Dziesmas sakārtotas nosaukumu alfabētā.

        ISBN 9790900507808.

 

500 ceļojumi visai dzīvei / no angļu valodas tulkojuši Guntis Kalns, Dace Markota, Elga Rusmane, Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 320 lpp. : krāsaini attēli, fotogrāfijas ; 24 cm.

        ISBN 9789934084553.


Rubene, Inga.  

    Elijas nama garša / Inga Rubene ; redaktore Ilze Vācere ; Intas Sarkanes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 254.-255. lpp.

        ISBN 9789934084928.

 

Sapnis par Mēnesmeitiņu : vēstulēs, atmiņās, dzejā / sastādītāja, [ievada un paskaidrojošo komentāru autore] Gaida Jablovska ; [Evas Eglājas-Kristsones pēcvārds ; Vitas Aišpures literārā redakcija ; mākslinieks Andris Lamsters]. - Rīga : Madris, ©2017. - 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju, personu rādītājs: 191.-192. lpp. - ‍Aspazijas, Raiņa, Olgas Kliģeres un Leonīdas Turnes sarakste.

        ISBN 9789984317717.

 

Senioru ABC : topošajiem un esošajiem pensionāriem / literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains un makets Aleksandrs Kosarevs. - Rīga : Labklājības ministrija, 2020. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2020. - 74 lpp.

 

Šneps, Manfrēds.  

    Latgale - atspulgi vēstures spogulī : mazāk zināmi vai piemirsti Latgales un pasaules vēstures notikumi / Manfreds Šneps-Šneppe ; ar Jāņa Streiča priekšvārdu un pēcvārdu ; mākslinieks Jānis Lamsters ; zinātniskais konsultants Vitālijs Šalda. - Rīga : Madris, 2020. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, krāsainas fotogrāfijas ; 25 cm. - Rēzeknes Pedagoģiskās skolas un tās direktores Annas Čerbardes piemiņai.

        ISBN 9789984314846.

 

Ариели, Дэн.  

    Честно о нечестности : почему мы лжем всем и особенно себе / Дэн Ариели ; перевод с английского П. Миронова. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 270, [1] с. : ил., табл. ; 24 cm. - Библиография: с. 264-269 и в примечание.

        ISBN 9785961425109.

 

Бубновский, Сергей.  

    Стопа, спорт и здоровье / Сергей Бубновский. - Москва : Эксмо, 2019. - 189, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Доктор Бубновский. Здоровье позвоночника и суставов без лекарств).

        ISBN 9785041031565.

 

Трускиновская, Далия.  

    Латвия : исторический путеводитель / Далия Трускиновская. - Москва : Вече, [2019]. , ©2019. - 318, [1] с. : ilustrācijas, karte ; 20 cm. - (Исторический путеводитель).

        ISBN 9785444452707.Daiļliteratūra latviešu valodā 

Baško, Jāzeps.  

    Starp debesīm un zemi / Jāzeps Baško ; redaktors Jāzeps Baško [mazdēls] ; vēsturiskos materiālus apkopojis un izvērtējis Edvīns Brūvelis. - [Rīga] : Poligrāfijas Aģentūra, 2019. - 183 lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 182. lpp. - Pirmizdevums: Virs ienaidnieka zemes, "Brīvā Zeme" [laikraksts], 1939.

        ISBN 9789934230110.

 

Elliss, Deivids.  

    Pēdējais alibi : romāns / Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 209 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359700.

 

Goffa, Martins.  

    Bērns miglā : kriminālromāns / Martins Goffa ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2020. - 222, [2] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934203718.

 

Hvoinskis, Jānis.  

    Mūza no pilsētas N. / Jānis Hvoinskis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; vāka noformējumam izmantots Andras Otto-Hvoinskas zīmējums. - Rīga : Neputns, 2019. - [Rīga] : Ulma. , ©2019. - 80, [5] lpp. ; 16 cm.

        ISBN 9789934565823.

 

Ikstena, Nora.  

    Runādamies : [rakstnieces sarunas] / Nora Ikstena ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 187, [4] lpp. ; 20 cm. - Dzejoļu autori: Imants Ziedonis, Raimonds Tiguls, Liāna Langa, Edvīns Raups.

        ISBN 9789934156953.

 

Jakovļeva, Jūlija.  

    Sarkanā zirga savaldīšana : romāns / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 351 lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs par Staļina laiku). - Uz vāka "Kāda ir cilvēka dzīvības cena?".

        ISBN 9789934157653.

 

Joņevs, Jānis.  

    Tīģeris : stāstu krājums / Jānis Joņevs ; redaktore Ieva Kolmane ; Reiņa Pētersona vāka dizains un ilustrācijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        Intro ; Uzvarētāji ; Metode ; Teorija ; Durvis ; Ceļojums ; Bēgšana ; Burti ; Cita aģentūra ; Teorija : turpinājums ; Kāja ; Nosvītrotais ; Spēle ; Komponists ; Izmeklētājs ; Outro.

        ISBN 9789934595042.

 

Karlena, Odrija.  

    Kalendāra meitene II : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 397, [3] lpp. ; 22 cm. - (Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; II).

  1. grāmata. Aprīlis - jūnijs.

        ISBN 9789934088384.

 

Kļavis, Aivars.  

    Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis ; Toma Lūša vāka dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 235, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934086304.

 

Lanss, Ēriks.  

    Detektīvs vienai vasarai / Ēriks Lanss ; Andra Otto-Hvoinska, ilustrācijas ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 255 lpp. : il. - (Lata Romāns ; 7/2014 (181).

        ISBN 9789934150265.

 

Laukmane, Maija.  

    No rīta uz rītu : dzeja un plīvojumi / Maija Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; grāmatas dizains : Vilnis Lapiņš. - Rīga : Annele, 2020. - [Viļņa] : BALTO print. , ©2020. - 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934559242.

 

Līce, Anda.  

    Ceļadomas : [dzeja un pārdomas] / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - [Rīga] : NT Klasika, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 143, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934875779.

 

Lipsone, Katri.  

    Saldējuma pārdevējs : romāns / Katri Lipsone ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Lote Vilma Vītiņa ; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 283, [4] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984237879.

 

Mo, Jeņs.  

    Meistar, jo tālāk, jo trakāk! : stāsti / Jeņs Mo ; no ķīniešu valodas tulkojis Raimonds Jaks ; redaktors Kaspars Eihmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 261, [2] lpp. ; 22 cm.

        Meistar, jo tālāk, jo trakāk! ; Lidojums ; Teļš ; Caurspīdīgais redīss.

        ISBN 9789934546754.

 

Pataki, Elisone.  

    Karalienes liktenis : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 509 lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times Bestsellers). - Dezirē, Napoleons un dinastija.

        ISBN 9789984359731.

 

Robertsa, Nora.  

    Vētrainais mājupceļš : [romāns] / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - 509 lpp.

        ISBN 9789984359762.

 

Rokpelnis, Jānis.  

    Tīmeklītis / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Ditas Pences dizains ; Kristapa Kalna foto. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 94, [1] lpp. : portrets ; 17 cm. - Dzejoļu krājuma nosaukums un dzejoļu nosaukumi rakstīti ar mazo burtu.

        ISBN 9789934565656.

 

Ruks, Māris.  

    Atslēgas uz laimi / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains ; Antras Miezes un Gundegas Rebhūnas fotogrāfijas. - Rīga : Antava, [2020]. - 102 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Dzejoļu nosaukumos visi vārdi ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934881277.

 

Slotere, Karīna.  

    Tīklā : romāns / Karīna Slotere ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 523 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestsellers).

        ISBN 9789984359755.

 

Zoldnere, Dina.  

    Algotņi : romāns / Dina Zoldnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 3/2020 (249). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157172.

        ISBN 9789934157165.Daiļliteratūra krievu valodā Бочарова, Татьяна.  

    Спаси меня, пожалуйста! : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).

        ISBN 9785041102241.

 

Воронова, Мария Владимировна.  

    Сама виновата : [роман] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).

        ISBN 9785041097509.

 

Гейнце, Николай Эдуардович.  

    Коронованный рыцарь : [роман] / Николай Гейнце. - Москва : Вече, 2020. - 384 с. ; 20 cm. - (Всемирная история в романах).

        ISBN 9785448417993.

 

Данилова, Анна Васильевна.  

    Париж на час : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).

        ISBN 9785041085339.

 

Дашкова, Полина.  

    Золотой песок : [роман] / Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2020. - 448 с. ; 21 cm. - (Полина Дашкова - лучшая среди лучших).

        ISBN 9785171184971.

 

Делейни, Дж. П.  

    Верь мне : [роман] / Дж. П. Делейни ; перевод с английского А. В. Пудова. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [2] с. ; 21 cm. - (Новый мировой триллер).

        ISBN 9785171172800.

 

Дженсен, Луиза.  

    Свидание : роман / Луиза Дженсен ; перевод с английского А. Юшенковой. - Москва : АСТ, 2020. - 319 с. ; 21 cm. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - На переплете: От автора романа "Сестра".

        ISBN 9785171150976.

 

Ильин, Андрей Александрович.  

    Семьдесят пять шагов к смерти : роман / Андрей Ильин. - Москва : АСТ, 2020. - 318 с. : ил. ; 21 см. - (Обет молчания).

        ISBN 9785171105716.

 

Кинг, Стивен.  

    Кэрри : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского А. Корженевского. - Москва : АСТ, 2019. - 313, [1] с. ; 21 cm. - (Темная Башня).

        ISBN 9785171194291.

 

Колина, Елена.  

    Я не ангел : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 19 cm. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной).

        ISBN 9785171174590.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.  

    Вечность и еще два дня : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 c. ; 21 cm. - (Роковой соблазн).

        ISBN 9785041098025.

 

Корнев, Павел.  

    Экзорцист : тетрология ; Святой сыск : повесть / Павел Корнев ; xудожник О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2019. - 1191, [2] с. ; 22 см. - (Тетралогия в одном томе).

        ISBN 9785992228366.

 

Лёненс, Кристин.  

    Птица в клетке : [роман] / Кристин Лёненс ; перевод с английского Елены Петровой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2020. - 410, [2] с. ; 20 cm. - (Большой роман).

        ISBN 9785389162129.

 

Леонтьв, Антон.  

    Мольберт в саду Джоконды : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 cm. - (Авантюрная мелодрама).

        ISBN 9785041098094.

 

Ли, Мелинда.  

    Скажи, что тебе жаль : роман / Мелинда Ли ; перевод с английского Михаила Дремина. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли). (Бестселлер № 1 Amazon Charts и Washington Post).

        ISBN 9785171189068.

 

Малышева, Анна.  

    Зеркало смерти : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Детектив).

        ISBN 9785171213305.

 

Маррс, Джон.  

    Единственный : [даже родственные души имеют секреты] / Джон Маррс ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 22 cm. - (Психологический триллер). (Альфа-триллер).

        ISBN 9785041084424.

 

Мартова, Людмила.  

    Лунная дорога в никуда : роман / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины). (Детективные романы Л. Мартовой).

        ISBN 9785041103668.

 

Райли, Люсинда.  

    Сестра ветра : история Алли : роман / Люсинда Райли ; перевод с английского З. Красневской. - Москва : Эксмо, 2020. - 576 с. ; 24 cm. - (Семь сестер. Мировые хиты Люсинды Райли). - Вторая книга цикла Семи сестер.

        ISBN 9785041056483.

 

Романова, Галина.  

    Грех с ароматом полыни : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).

        ISBN 9785041102111.

 

Сапковский, Анджей.  

    Последнее желание ; Меч предназначения : [фантастические романы] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 670, [1] с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171182083.

 

Сапковский, Анджей.  

    Кровь эльфов ; Час презрения : [фантастические романы] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. П. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 670, [1] с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171182199.

 

Селезнёва, Кира.  

    Подруги : повесть / Кира Селезнёва. - Москва : Текст, 2020. - 174, [2] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785751615956.

 

Слава Сэ.  

    Разводы / Слава Сэ ; иллюстрации Виктории Лебедевой и Анастасии Орловой. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Проект Славы Сэ).

        ISBN 9785171096144.

 

Спаркс, Николас.  

    Ангел-хранитель : [роман] / Николас Спаркс ; перевод с английского А. Бушуева. - Москва : АСТ, 2020. - 479 с. ; 21 cm. - (Спаркс: чудо любви).

        ISBN 9785171199340.

 

Стрельченок, Марина.  

    Музыка жизни : стихи / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева ; дизайн: Ритварс Ревалдс. - [Rēzekne] : Autorizdevums, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka, 2019. - 200 lpp. ; 16 cm.

        ISBN 9789934199851.

 

Тилье, Франк.  

    Лес теней : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Валентины Чепиги. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 411, [2] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.

        ISBN 9785389173361.

 

Устинова, Татьяна.  

    Красотка : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2019. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Дела судебные).

        ISBN 9785041019778.

 

Хантер, Джорджия.  

    День, когда мы были счастливы : [роман] / Джорджия Хантер ; перевод с английского Марии Максимовой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Звезды зарубежной прозы). (Бестселлер New York Times). - Pоман основанный на реальных событиях.

        ISBN 9785171186135.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Uģis Kuģis.

Pāris : vīrietis un sieviete vēdiskajā pasaules skatījumā / Uģis Kuģis ; sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 246 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

ISBN 9789934203916.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

     ---Bērniem latviešu valodā

 

Vinnijs Pūks. Mani labie darbi / tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 191, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm.

ISBN 9789934166365.

 

     ---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Simts un vēl : dzejoļu izlase bērniem / sakārtotāja un redaktore Guna Pitkevica ; māksliniece Alise Landsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 141, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - XII. - Tematiskais rādītājs: [144.] lpp.

ISBN 9789934075810.

 

Zīle, Kotrīna.  [Sukeistas]

Samainītais : mistisks romāns / Kotrīna Zīle [teksts un ilustrācijas] ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā redaktore Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 230, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Būtņu pasaules skaidrojums: 229.-[231.] lpp.

ISBN 9789984237831.

 

     ---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.

Ceļā : romāns / Daina Avotiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 252, [3] lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789934084768.

 

Gavalda, Anna.

Atzīšanās : stāsti / Anna Gavalda ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 255, [1] lpp. ; 20 cm.

ISBN 9789934081576.

 

Kalna, Ziedīte.

Garā upe : domatziņas un epifānijas / Ziedīte Kalna ; sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2019. - 147 lpp. ; 20 cm.

  1. daļa.

ISBN 9789934587177.

 

Liedeskalns, Magone.

Magoņu čuksti : dzeja / Magone Liedeskalns ; Laimdotas Rasupes un Leo Ota ilustrācijas. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 107 lpp. ; 17 cm.

ISBN 9789984293318.

 

Maurers, Jorgs.

Sniegā nesalst tikai nāvei / Jorgs Maurers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2019. - 326, [1] lpp. ; 23 cm.

ISBN 9789934203725.

 

Sveistrups, Serēns.

Kastaņu vīrs / Serēns Sveistrups ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 479 lpp. ; 21 cm.

ISBN 9789984237817.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

     ---Bērniem krievu valodā

 

Один дома : книга-игра. - Екатеринабург : Лазурь, 2018. - [20] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Книга-игра поисковый квест). - На обложке: "Отыщи телефон и позвони в полицию! Поймай преступников!".

 

     ---Jauniešiem krievu valodā

 

Джонс, Лина.

Тайна привратников / Лина Джонс ; перевод с английского М. Виноградовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детективное агенство Агаты ; 2). - 5-6. - Вторая книга в серии о детективном агенстве Агаты.

ISBN 9785040983568.

 

Что за... Свин-Паук?! / перевод с английского Руслана Хубиева. - Санкт-Петербург : Комильфо, 2019. - [62] с. : ил. ; 24 см. - (Marvel). (Герои Marvel). - 5-6.

ISBN 9785041068547.

 

     ---Pieaugušajiem krievu valodā

 

Горская, Евгения.

Ночь падших ангелов : роман / Дарья Кожевникова. - Москва : Эксмо, 2020, ©2020. - 317, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785041092139.

 

Горская, Евгения.

Судьбу случайно не встречают : роман / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020, ©2020. - 346, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785041088149.

 

Ницше, Фридрих.

По ту сторону добра и зла / Фридрих Ницше ; перевод с немецкого Н. Полилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 18 см.

ISBN 9785041088514.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.

Падение Ворона : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 21 cm.

ISBN 9785171189921.

 

Михайлова, Евгения.

Отпущение без грехов / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785041085094.

 

Охлобыстин, Иван.

Записки упрямого человека : быль / Иван Охлобыстин. - Москва : АСТ, 2020. - 383 с. ; 21 см.

ISBN 9785171153168.

 

Охлобыстин, Иван.

Улисс : задумчивый роман / Иван Охлобыстин. - Москва : АСТ, 2019. - 287 с. ; 21 см.

ISBN 9785171141769.

 

Пелевин, Виктор.

Искусство легких касаний / Виктор Пелевин. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [2] с. : ил. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань.

ISBN 9785041062224.

 

Раневская, Фаина Григорьевна.

Гений среди козявок / Фаина Раневская. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 158, [1] с. ; 17 см.

ISBN 9785227078391.

 

Раневская, Фаина Григорьевна.

Меньше пафоса, господа! / Фаина Раневская. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 189, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785227078490.

 

Раневская, Фаина Григорьевна.

"Моя единственная любовь" : главная тайна великой актрисы / Фаина Раневская ; художник Елена Шувалова. - Москва : Яуза-Пресс, 2016. - 220, [2] с.

ISBN 9785995508885.

 

Рой, Олег.

Верь в меня = Credo in me / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. ; 17 см.

ISBN 9785041083922.

 

Рубина, Дина.

Наполеонов обоз : [трилогия] / Дина Рубина ; в оформлении использована картины Б. Карафелова. - Москва : Эксмо, 2020. - 475, [3] с. ; 21 см. - На обложке: Содержит нецензурную брань.

Книга 3. Ангельский рожок.

ISBN 9785041060251.

 

Соколов, Игорь.

Мажор. Умереть, чтобы родиться : [трилогия] / Игорь Соколов. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. ; 20 см. - Первая книга трилогии.

Книга 1.

ISBN 9785040964826.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Grega, Sjūzena.

    Tolteku ceļš : ceļvedis sevis transformācijā / Sjūzena Grega ; no angļu valodas tulkojis Andris Egle ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Emīla Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Jumava, 2020. - 165 lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 162.-165. lpp.

        ISBN 9789934572500.

 

Rēvalds, Valdis.

    Fizikas un tehnikas vēstures lappuses : atskats divdesmitajā gadsimtā / Valdis Rēvalds, Gita Rēvalde ; redaktore Dina Bērziņa ; vāka noformējums: Inga Ieviņa. - [Rīga] : Sava grāmata, 2020. - 587 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 575.-587. lpp. un personu rādītājs: 567.-574. lpp.

        ISBN 9789934582417.

 

Šmite, Linda.

    Valentīns Skulme. Raibs taurenis uz dadža lapas / Linda Šmite ; Margaritas Stokas grafiskais noformējums ; redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, 2020. - 216 lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - (Latvijai 100). - Pielikumā viencēliens "Veco vējeņu noslēpums".

        Grāmatas noformējumā izmantotas fotogrāfijas no Krāslavas vēstures un mākslas muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Ināras Skulmes personīgā arhīva.

        ISBN 9789934203978.

 

Обама, Мишель.

    Becoming : моя история / Мишель Обама ; перевод с английского Я. Мышкиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 479 c. ; 24 см.

        ISBN 9785041018924.

 

Распопов, Геннадий.

    Как вырастить экопродукты : все о здоровом питании от рождения до 100 лет / Геннадий Распопов. - Москва : Эксмо, 2020. - 287 с. : ил. ; 21 см. - (Лучшие агрономы России).

        ISBN 9785041091842.

 

Степук, Наталья.

    Анатомия стретчинга / Наталья Степук. - Москва : АСТ, 2020. - 157, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Большая энциклопедия фитнеса). - На обложке автор не указан.

        ISBN 9785171179144.

 

Шах, Соня.

    Пандемия : всемирная история смертельных вирусов : перевод с английского / Соня Шах ; перевод с английского Мария Десятова. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 453, [1] с. ; 17 cm. - (Alpina popular science). - Библиография в примечание. . - Предметныо-именной указатель: с. 439-454. . - Глоссарий: с. 360-365.

        ISBN 9785001392255.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andžoni, Džūlio.

    Sardu balāde : [romāns] / Džūlio Andžoni ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 223 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934157356.

 

Eglītis, Andrejs.

    Mīlestība, dzīvība, mūžība : dzeja / Andrejs Eglītis ; sakārtotāja Zaiga Lasenberga ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2010. - 207, [1] lpp. ; 21 cm. - Izdevums sagatavots pēc Andreja Eglīša Kopoto rakstu 1.-6. sējuma.

        ISBN 9789934081286.

 

Grencberga, Inga.

    Sestā sieva : romāns / Inga Grencberga ; mākslinieciskā redaktore un grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 350, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934087271.

 

Hana, Dženija.

    Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi / Dženija Hana ; no angļu valodas tulkojusi Krista Betija Samauska ; vāka dizaina autore Aija Andžāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 348, [2] lpp. ; 21 cm. - (New York Times bestsellers). - Uz vāka: Tagad arī Netflix filma.

        ISBN 9789934084744.

 

Ikstena, Nora.

    Runādamies : [rakstnieces sarunas] / Nora Ikstena ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 187, [4] lpp. ; 20 cm. - Dzejoļu autori: Imants Ziedonis, Raimonds Tiguls, Liāna Langa, Edvīns Raups.

        ISBN 9789934156953.

 

Judina, Dace.

    Mēmais : [romāns] / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; redaktore Ilze Brēmere ; Artura Nīmaņa vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 298, [5] lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti ; 2. grāmata). - Ziņas par autoriem: [300.-301.] lpp.

        ISBN 9789934157417.

 

Kīza, Meriana.

    Mazliet precējušies : romāns / Meriana Kīza ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2020. - 541 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359717.

 

Kļavis, Aivars.

    Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis ; Toma Lūša vāka dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 235, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        Bedre kalna galā ; Tas ūdens, ko nevar sasmelt ; Mīlestības upuris ; Leģionārs ; Bada rēgs ; Ieslodzītais ; Pilnmēness ; Un mūžīgas ir tikai debesis virs galvas mums ; Vārna ; Vīrietis smilškastē ; Kad pārcērt tauvas.

        ISBN 9789934086304.

 

Kovaļova, Lelde.

    Svešinieki : [romāns] / Lelde Kovaļova. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 269, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934157431.

 

Lundberja, Sofija.

    Sarkanā adrešu grāmatiņa : romāns / Sofija Lundberja ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 286, [2] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934086441.

 

Sapkovskis, Andžejs.

    Pēdējā vēlēšanās / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 333, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ragaņa sāga ; 1. grāmata).

        ISBN 9789934053375.

 

Tjūdora, K. Dž.

    Paslēptuve : romāns / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 336 lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Bestsellera "krīta vīrs" autore.

        ISBN 9789934084966.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Архангельский, Александр (Александр Николаевич).

    Бюро проверки : роман / Александр Архангельский. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Проза нашего времени). - Премия "Большая книга".

        ISBN 9785171207540.

 

Беннетт, Анна.

    Случайный граф / Анна Беннетт ; перевод с английского Е. Шагиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Светский роман. Дневники дебютантки).

        ISBN 9785041084240.

 

Вагнер, Яна.

    Живые люди : роман / Яна Вагнер. - Москва : АСТ, 2020. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Кинобестселлеры). - На обложке: "Эпидемия"- продолжение романа "Вонгозеро". . - Содержит нецензурную брань.

        . Эпидемия : продолжение романа "Вонгозеро".

        ISBN 9785171212414.

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна).

    Птицы его жизни : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785171076993.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.

    Особа королевских ролей : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. : ил. ; 20 cm. - (Иронический детектив. Джентльмен сыска Иван Подушкин).

        ISBN 9785041083274.

 

Корсакова, Татьяна.

    Темная вода : [мистический роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа).

        ISBN 9785041042905.

 

Костина, Наталья.

    Найти, чтобы потерять : роман / Наталья Костина. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 320 с. ; 21 cm.

        ISBN 9786171268975.

 

Пратчетт, Терри.

    Благие знамения : [роман] / Терри Пратчетт, Нил Гейман ; перевод с английского Маргариты Юркан. - Москва : Эксмо, 2019. - 509, [1] с. ; 21 cm. - (Кинофантастика). - Лауреат Всемирной Премии Фэнтези. . - Книга года по версии Фантлаба.

        ISBN 9785041009175.

 

Сорокин, Геннадий.

    Скелет в семейном альбоме / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 80-х.

        ISBN 9785041093402.

 

Сотников, Владимир.

    Холочье : Чернобыльская сага / Владимир Сотников. - Москва : АСТ, 2020. - 222, [1] с. ; 21 cm. - (Чернобыль: книги, ставшие основой знаменитого сериала).

        ISBN 9785171199838.

 

Талан, Светлана.

    Когда прошлое впереди : [роман] / Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2020. - 219, [4] c. ; 21 cm.

        ISBN 9786171270848.

 

Хилтон, Л. С.

    Ультима : [роман] / Л. С. Хилтон ; перевод с английского Наталии Пресс. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Маэстра ; Книга 3). - 3-я книга трилогии о Джудит Рэшли.

        ISBN 9785389156210.

 

Шарапов, Валерий.

    Сыщики 45-го / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).

        ISBN 9785041083243.

 

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Dieva kalps Jānis Mendriks MIC – patiess cilvēks un priesteris / sastādījuši Andžejs Pakuls, Jānis Bulis. - Rīga : KALA Raksti, 2019. - 131, [12] lpp.
        ISBN 9789984871820.

 

Kristapsone, Silvija.
    Statistiskās analīzes metodes pētījumā / Silvija Kristapsone. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2020. - [Grēnes, Olaines pagasts] : SIA "Drukātava". , ©2020. - 477 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 72). - Bibliogrāfija: 470.-472. lpp.
        ISBN 9789934543241.

 

Ransjērs, Žaks.
    Attēlu liktenis / Žaks Ransjērs ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktors Dens Dimiņš ; māksliniece Anna Aizsilniece ; pēcvārdu sarakstījis Igors Gubenko. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2020. - 160 lpp. ; 17 cm. - (Tulkojumu sērija). - Bibliogrāfiskās norādes parindēs. . - Personvārdu rādītājs: 152.-159. lpp. - Grāmatā ietilpst piecas esejas ar apakšnodaļām.
        ISBN 9789934862960.

 

Мультатули, Петр.
    Николай II. Дорога на Голгофу : свидетельствуя о Христе до смерти... / Петр Мультатули. - Москва : АСТ, 2011. - 636, [1] с. ; 21 см. - Библиография: с. 587-636.
        ISBN 9785170652242.

 

Мясников, Александр (Александр Леонидович).
    Никто, кроме нас : помощь настоящего врача для тех, кто старается жить / Александр Мясников. - Москва : Эксмо, 2020. - 304 c. ; 23 cm. - (О самом главном с доктором Мясниковым). - Медицинский мини-справочник: с. 285-291. . - Библиография: с. 292-299. - На переплете: "Программа оздоровления нации - "Пора лечиться правильно"".
        ISBN 9785041087876.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bula, Rolanda.
    Sīnāja kalna lieta : [kriminālromāns] / Rolanda Bula ; redaktore Dzintra Zaļīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 238 lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - Uz vāka: Arī dzērveņu saujā var slēpties čūskoga.
        ISBN 9789934157394.

 

Dimante, Inguna.
    Skaistuma impērija / Inguna Dimante ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934081774.

 

Egle, Jana.
    Dzimšanas diena : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 245, [2] lpp.
        ISBN 9789934157370.

 

Ficdžeralds, Frensiss Skots.
    Trešā lāde : stāsti / Frensis Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Rīga : Daugava, 2020. - 209 lpp. : portrets ; 21 cm. - (XX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9789984411286.

 

Haņins, Semjons.
    Ne tā : [dzeja] / Semjons Haņins ; no krievu valodas atdzejoja Ilmārs Zvirgzds ; redaktore Ieva Lejasmeijere ; dizainers Tom Mrazauskas. - [Rīga] : Orbīta, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 106, [1] lpp. ; 19 cm. - (Orbītas bibliotēka).
        ISBN 9789934875397.

 

Kērtisa, Rozija.

    Mēs satikāmies decembrī / Rozija Kērtisa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 413 lpp. ; 20 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359724.

 

Lekberga, Kamilla.
    Ragana : [aizraujošs skandināvu detektīvs] / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Laura Ozoliņa. - Rīga : Jumava, 2020. - 710, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934203947.

 

Liedeskalns, Magone.
    Magoņu čuksti : dzeja / Magone Liedeskalns ; Laimdotas Rasupes un Leo Ota ilustrācijas. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 107 lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789984293318.

 

Manfelde, Andra.
    Vilcēni / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 238, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 237.-239. lpp.
        ISBN 9789934595028.

 

Ogriņš, Andris.
    tā putna diena / Andris Ogriņš ; māksliniece Gita Treice ; literārais redaktors Māris Salējs. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 94, [1] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789984237466.

 

Saulietis, Augusts.
    Kungs pats savā mājā : prozas darbu izlase I / Augusts Saulietis ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 157 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934203848.

 

Spāre, Vladis.
    Gājiens ar klibo zirdziņu : [stāstu krājums] / Vladis Spāre ; vāka dizaina un ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 189, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934085321.

 

Vādons, Jānis.
    Klusuma forma : [dzeja] / Jānis Vādons ; redaktors Artis Ostups ; mākslinieks Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 61, [1] lpp. ; 16 cm.
        ISBN 9789984334899.

 

Zabrauska, Anda.
    Viena no mums : [īsstāsti un dzejoļi] / Anda Zabrauska ; Ksenijas Šapolovskas ilustrācijas ; teksta redaktore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes Grāmatas, 2020. - 135 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934587405.

 

Zelčāns, Jānis.
    Visi dati dodas uz debesīm : stāsti un noveles / Jānis Zelčāns ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 206, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934084294.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Ануфриева, Мария.
    Доктор X и его дети / Мария Ануфриева. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Книга-жизнь).
        ISBN 9785041010829.

 

Боланд, Шалини.
    Соседский ребенок : [роман] / Шалини Боланд ; перевод с английского М. Павлычевой. - Москва : Эксмо, 2020. , ©2020. - 315, [3] с. ; 21 см. - (Национальный бестселлер Британии).
        ISBN 9785041061500.

 

Бочарова, Татьяна.
    Последний вечер встречи : [роман] / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041057602.

 

Дациери, Сандроне.
    Убить ангела : роман / Сандроне Дациери ; перевод с итальянского Любови Карцивадзе. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 475, [1] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389163546.

 

Джонс, Сюзанна.
    Предвестник землетрясения : роман / Сюзанна Джонс ; перевод с английского А. Филонова. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Кинопремьера мирового масштаба).
        ISBN 9785041010126.

 

Келлерман, Джонатан.
    Обман : [роман] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского П. Кодряного. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 c. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии). - Книга из цикла о лейтенанте полиции Майло Стёррджисе и психологе Алексе Деловере.
        ISBN 9785041035686.

 

Кларк, Мэри Хиггинс.
    Каждый твой вздох / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Бёрк ; перевод с английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 20 см. - (Бестселлер "New York Times" № 1).
        ISBN 9785041084400.

 

Лазарчук, Андрей.
    Любовь и свобода / Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. - Москва : Пятый Рим, 2016. - 252, [1] с. ; 21 см. - (Время и герои братьев Стругацких). - Весь этот джакч.
        ISBN 9785990759367.

 

Лазарчук, Андрей.
    Соль Саракша : роман / Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. - Москва : Пятый Рим, 2016. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Время и герои братьев Стругацких). (Пятый Рим). - На оложке: "Весь этот джакч".
        ISBN 9785990759305.

 

Лазарчук, Андрей.
    Стеклянный меч / Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. - Москва : Пятый Рим, 2017. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Время и герои братьев Стругацких). - На обложке: Весь этот джакч.
        ISBN 9785990759374.

 

Липкина, Полина.
    Галактические происшествия : повести и рассказы / Полина Липкина. - Москва : Рипол Классик, 2018. - 238, [3] с. : иллюстрации ; 22 cm.
        ISBN 9785386105655.

 

Литтл, Бентли.
    Сущность : [роман] / Бентли Литтл ; перевод с английского Е. Татищевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с. ; 21 cm. - (Стивен Кинг поражен…). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.
        ISBN 9785041055561.

 

Миронина, Наталия.
    Московский принц для Золушки : роман / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Счастливый билет).
        ISBN 9785041011475.

 

Мишин, Виктор.
    Возвращение : роман / Виктор Мишин. - Москва : АСТ, 2019. - 346, [1] с. ; 21 cm. - (Военная фантастика). - Книга из цикла Виктора Мишина "Солдат".
        ISBN 9785171133870.

 

Островская, Екатерина Николаевна.
    Покопайтесь в моей памяти : роман / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041094645.

 

Сеттерфилд, Диана.
    Пока течет река : [роман] / Диана Сеттерфилд ; перевод с английского В. Дорогокупли. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. , ©2019. - 508, [2] с. ; 22 cm. - (The Big Book).
        ISBN 9785389162136.

 

Смит, Дженнифер Е.
    Статистическая вероятность любви с первого взгляда : роман / Дженнифер Е. Смит ; перевод с английского М. Лахути. - Москва : Эксмо, 2020. - 220, [2] с. ; 20 см. - (Young Adult. Бестселлеры).
        ISBN 9785041070106.

 

Тидхар, Леви.
    Усама / Леви Тидхар ; перевод с английского В. Мисюченко. - Москва : fanzon, 2020. - 350, [1] с. ; 21 cm. - (Fanzon. Наш выбор). - Uz vāka: Всемирная премия фэнтези.
        ISBN 9785041058234.

 

Уайт, Карен.
    Когда я падаю во сне : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского Юлии Хохловой. - Москва : Эксмо, 2020. - 448 c. ; 20 cm. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер).
        ISBN 9785041031770.

 

Харпер, Джейн.
    Силы природы : [роман] / Джейн Харпер ; перевод с английского Д. Березко. - Москва : АСТ, 2020. - 448 c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - Второй роман цикла о детективе Аароне Фальке.
        ISBN 9785171173005.

 

Хэпворс, Салли.
    Моя любимая свекровь : роман / Салли Хэпворс ; перевод с английского Анны Комаринец. - Москва : Эксмо, 2020. - 477, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041067946.

 

Чеширко, Евгений.
    Хроники домового : [сборник] / Евгений Чеширко и друзья. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [1] с. ; 17 см + ил. - (Одобрено Рунетом).
        ISBN 9785171113902.

 

Līdzīgi raksti