Bibliotēka atrodas 2. stāvā
  

 

 

Adrese: Bukmuižas iela 20, Rēzekne, LV 4601
Kontakttālrunis: 64605281; 26536120
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Bibliotēkas vadītāja: Ināra Zeltiņa 
Bibliotekāre: Ina Sprūža
Darba laiks: 9:00 – 17:00
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena
Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena

 

Vispārīga informācija 

 

     Valsts aģentūras „Latvijas Neredzīgo bibliotēka” Rēzeknes filiālbibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir cilvēku ar redzes traucējumiem bibliotekārā un informacionālā apkalpošana.

     Bibliotēkas pamatuzdevums ir nodrošināt pieeju grāmatām un informācijai tiem cilvēkiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, viņiem tiek piedāvātas grāmatas neredzīgo jeb Braila rakstā un audiogrāmatas.

     Tā ir publiska bibliotēka.

     Rēzeknes filiālbibliotēkas apkalpošanas teritorijā ietilpst Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes, Aglonas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novads.

 

Bibliotēkas lietotāji tiek apkalpoti:

 • uz vietas bibliotēkā;
 • aiznesot literatūru uz mājām (rēzekniešiem, kuri nevar paši ierasties);
 • sūtot pa pastu (pasta sūtījumi bez maksas).

 

 

Statistika (darba pamatrādītāji 2010. g.) 
Reģistrēto lietotāju skaits – 280 
(t. sk. pa pastu apkalpotie  27, 
aiznesot literatūru uz mājām – 17, 
datorlietotāji – 57) 
Apmeklējumu skaits – 6404 
Izsniegumu skaits (fiz. vienības) – 43976 
Krājums (fiz. vienību kopskaits) – 15099 
(t. sk. audiogrāmatas – 11505) 
Pasākumi – 13 
Izstādes – 24 
Uzziņas – 145 
Telefoniskas uzziņas – 21 
Priekšā lasīšana – 41 lietotājam, 49,55 stundas 
Audiogrāmatu kasešu labošana – 63 
Audiogrāmatu kasešu pārtīšana – 667 

 

 

 
Izstāde „Zāļu tējas mūsu veselībai” 

 

Krājums 
Bibliotēkas krājuma iedalījums:
 • grāmatas parastajā iespiedrakstā;
 • grāmatas neredzīgo jeb Braila rakstā;
 • audiogrāmatas (kasetes un CD);
 • seriālizdevumi.

     Audiogrāmatas jeb ieskaņotās grāmatas veido lielāko un svarīgāko bibliotēkas krājuma daļu. Magnetafona kasetēs un kompaktdiskos tās tiek ieskaņotas Latvijas Neredzīgo bibliotēkas skaņu ierakstu studijā (Rīgā). Grāmatas ielasa diktori U. Deisons, A. Bogdanovičs, L. Liepiņa, Dz. Liepiņa, M.Vērdiņš, Z. Neimanis, I. Spilva, pazīstami radio un TV diktori un aktieri. Diktoriem piemīt talants iedziļināties vārdos un domās, kuras veic milzīgus attālumus līdz klausītāju sirdīm. Audiogrāmatas – tā ir iespēja lasīt nelasot.

       Bibliotēka piedāvā arī audiožurnālus „Doma” (kasetēs) un „DIA:logs” (CD), kuros ir ielasīti jaunākie raksti no preses izdevumiem.

 

   

     Grāmatas neredzīgo jeb Braila rakstā tiek drukātas Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Braila raksta nodaļā (Rīgā). Pēc lietotāju pieprasījuma tās tiek piegādātas Rēzeknes filiālbibliotēkā.

 

     Parastā iespiedraksta grāmatas bieži dāvina lasītāji. Lasītāju grupai, kurā ietilpst cilvēki ar salīdzinoši nelielām redzes problēmām, pieprasītas ir grāmatas ar palielinātu šriftu. Bibliotēkas krājumā ir gan uzziņu literatūra, gan daiļliteratūra, gan bērnu grāmatas. Parastā iespiedraksta grāmatas var izmantot visas bibliotēkā reģistrētās personas.

     Bibliotēkas seriālizdevumu krājumu veido Lata romāni, abonētie preses izdevumi (laikraksti un žurnāli), kā arī audiožurnāli.

 

Bibliotēkas pakalpojumi: 

 

 • lietotāju pierakstīšana;
 • konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
 • brīvpieeja bibliotēkas krājumam;
 • iespieddarbu (t. sk. grāmatu neredzīgo rakstā un audiogrāmatu, žurnālu, laikrakstu u. c.) izsniegšana uz mājām;
 • grāmatu neredzīgo rakstā un audiogrāmatu nosūtīšana pa pastu;
 • grāmatu neredzīgo rakstā un audiogrāmatu piegāde mājās tiem lietotājiem (Rēzeknes pilsētā), kuri paši nevar ierasties;
 • priekšā lasīšana lietotājiem, kuri nespēj lasīt parasto iespiedrakstu – ne ilgāk kā 3 stundas vienā darba dienā, iepriekš piesakoties;
 • informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku u. tml.), datu bāzes Letonika izmantošana;
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, apskati, pārrunas u. c.);

                         

 • ekskursijas (iepazīšanās) pa bibliotēku (nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās);
 • lietotājiem paredzēto datoru un interneta (arī bezvadu) izmantošana;

 

 • specializētā datoraprīkojuma (datorprogrammas Zoom Text (palielinošā) un Jaws (ekrānlasošā), tastatūra, Braila datortehnika) izmantošana;
 • teksta palielināšanas iekārtu (galda lupa, telelupa) izmantošana;
 • skenēšana, printēšana, kopēšana, kā arī informācijas izdrukāšana Braila rakstā;

 

 
Braila printeris 

                                                                 

 • bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām;
 • tematiskās mapes ( „Ievērojami neredzīgi cilvēki”, „Neredzīgu un vājredzīgu cilvēku dzīvesstāsti”, „Luijs Brails. Braila raksts. ” u. c.).

Tematiskajās mapēs tiek apkopoti un uzglabāti materiāli par neredzīgu cilvēku dzīvi Latvijā un ārzemēs, par viņu izglītošanu, par neredzīgo raksta veidiem un to radītājiem, par sociālajām problēmām, redzes invalīdu rehabilitāciju u. tml.

 

Īpaša pieeja ikvienam

     Neredzīgo bibliotēka ir veidota ar īpašu mērķi un uzdevumiem, tai ir savdabīga loma kopējā Latvijas bibliotēku sistēmā. Rēzeknes filiālbibliotēka ir neliela, tāpēc var nodrošināt īpašu pieeju ikvienam tās lietotājam.

     Laipni aicināts ikviens jauns bibliotēkas apmeklētājs, īpaši cilvēki ar jebkura veida redzes problēmām. Ir taču patīkami būt neatkarīgam!

     Visi interesenti būs mīļi gaidīti ciemiņi!

 

 

Informāciju sagatavoja Ināra Zeltiņa, 
v/a „Latvijas Neredzīgo bibliotēka” 
Rēzeknes filiālbibliotēkas vadītāja