Dažādi (RB)

Rādīt # 
Virsraksts: Skatījuma skaitītājs
Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība 848
Jurika Bakāne. No ilustrācijas līdz grāmatai 1171
Par Ilzeskalna pagasta bibliotēku 1291
Malta fotogrāfijās 1215
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Rēzeknes reģionā 1072
Feimaņu bibliotēka saka paldies 1188
Par Strūžānu pagasta bibliotēku 3136
Par Verēmu pagasta bibliotēku 4036
Par Griškānu pagasta bibliotēku 5740
Par Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēku 4351
Par Silmalas pagasta Ružinas bibliotēku 3828
Par Kaunatas pagasta 2. bibliotēku 3972
Par Rikavas pagasta bibliotēku 4538
Par Sakstagala pagasta bibliotēku 4380
Kas jauns Sokolku bibliotēkā? 4724
Par Ozolaines pagasta bibliotēku 5241
Par Dekšāres pagasta bibliotēku 4931
Par Silmalas pagasta bibliotēku 4195
Par Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēku 4802
Par Pušas pagasta bibliotēku 4468
Par Mākoņkalna pagasta bibliotēku 5298
Par Dricānu pagasta bibliotēku 5678
Par Silmalas pagasta Štikānu bibliotēku 4044
Par Lūznavas pagasta bibliotēku 4754
15 Rēzeknes rajona bibliotēkās viesojās akreditācijas komisija 4794
Par Silmalas pagasta Kruķu bibliotēku 5742
Par Čornajas pagasta Rāznas bibliotēku 4711
Par Nagļu pagasta bibliotēku 4347
Par Ozolmuižas pagasta bibliotēku 4431
Par Bērzgales pagasta bibliotēku 4755
Par Viļānu pagasta Radopoles bibliotēku 4784
Par Stoļerovas pagasta bibliotēku 4739
Par Nautrēnu pagasta bibliotēku 3988
Par Kantinieku pagasta bibliotēku 5059
Par Audriņu pagasta bibliotēku 3349
Bibliotēku nedēļas izstādes, pasākumi un akcijas Rēzeknes rajona bibliotēkās 6835
Par Gaigalavas pagasta bibliotēku 5074
Par Maltas pagasta bibliotēku 5144
Par Lendžu pagasta bibliotēku 6630
Par Sokolku pagasta bibliotēku 6458
Par Kaunatas pagasta 1. bibliotēku 5148
Par Feimaņu pagasta bibliotēku 5127