Bērniem

 Zirdziņš un viņa draugi / ilustrējusi Jūlija Mitčenko ; no krievu valodas tulkojusi Ieva Tarvida. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - [8] lpp. : il. ; 23 x 23 cm. - (Runājošie dzīvnieki). (Atver un klausies!). - Oriģ. nos.: Лошадкина ферма.
        ISBN 9789934027369.

Вот мои машинки : для чтения взрослыми детям / издатель Святослав Булацкий ; худож. Ольга Чекурина ; дизайнер Татьяна Азарчик. - Москва : Азбукварик ; Букстар, 2015. - [8] с. : цв. ил. - (Веселые мелодии ; 3). (Карусельки).
        ISBN 9785490002819.

 Lācītis un viņa draugi / ilustrējusi Jūlija Mitčenko ; no krievu valodas tulkojusi Ieva Tarvida. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - [8] lpp. : il. ; 23 x 23 cm. - (Runājošie dzīvnieki). (Atver un klausies!). - Oriģ. nos.: Мишуткин лес.
        ISBN 9789934027376.

Gotiņa Raibaliņa / no poļu val. tulk. Valija Sarkane ; il. Monika Stolarčika ; red. Ilze Cine. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - [10] lpp.
        ISBN 9789934026140.

    Pirmās medības : īstas dzīvnieku un dabas skaņas / no angļu valodas tulkojusi Veronika Pužule ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - [10] lpp. : il. ; 22 cm. - (Atver un klausies). - Oriģ. nos.: First hunt.
        ISBN 9789934042515.

Rasela, Reičela Renē.
    Nikijas dienasgrāmata 8 : pasaka ar ne pārāk laimīgām beigām / Reičela Renē Rasela ; sadarbībā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 296 lpp. : il. - (Starptautisks bestsellers). - 5.-6. - Oriģ. nos.: Dork diaries : Tales From a Not-So-Happily Ever After.
        ISBN 9789934063367.

Krisps, Keilebs.
    Apturiet Aiviju Pokitu! / Keilebs Krisps ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns ; red. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 329, [1] lpp. : il. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Somebody Stop Ivy Pocket!.
        ISBN 9789984358567

Саксе, Анна.
    Сказки о цветах : латышский букет / Анна Саксе ; пер. с латыш., пересказ Анны Гогель ; ил. Екатерины Беляевой. - Рига : Retorika A, 2012. - 55, [1] с. : ил. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Pasakas par ziediem.
        Содерж.: Заячья капуста ; Лисий хвост ; Башмачки ; Душистый горошек ; Кукушкины слёзки ; Бальзамин ; Ночная фиалка.
        ISBN 9789984865416.

Tamms, Henriks.
    Nindzja Timijs un baltā pērtiķa noslēpums / Henriks Tamms ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 213, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Nindzja Timijs ; 3). - X. - Oriģ. nos.: Ninja Timmy och den vita apans hemlighet.
        ISBN 9789934064593.

Jauniešiem

Edgāra, Silēna.
    14 - 14 : [romāns jauniešiem] / Silēna Edgāra, Pols Beorns ; no franču val. tulk. Valērija Lasovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - 250, [5] lpp. : karte. - 7.-9. - Oriģ. nos.: 14-14.
        ISBN 9789984236339

 

Nozaru literatūra

Latīņu-latviešu vārdnīca : mācību līdzeklis / sastādījis A. Gavrilovs ; rec. L. Čerfasa ; red. I. Ķimere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1994 (Rīga). - 519, [1] lpp.
        ISBN 9785405009131.

Latviešu-krievu vārdnīca : ap 35 000 šķirkļu un 120 000 tulkotu leksikas vienību = Латышско-русский словарь / sast. Brigita Ceplīte un Harijs Kalniņš. - 2. pārstr. un papild. izd. - Rīga : Avots, 2010. - 760 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984800608.

Linde, Māris, 1944-.
    Latgale / Māris Linde. - Rīga : Sava grāmata, 2016. - 307 lpp. - (Citādā vēsture). (BIBLIOTHECA LINDANA ; XIX).
        ISBN 9789934552205.

Brāms, Adžāns.
    Atver savu sirdi : un citi stāsti par laimi / Adžāns Brāms ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 223, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 223.-[224.] lpp. - Oriģ. nos.: Opening the door of your heart.
        ISBN 9789934038051.

Daiļliteratūra

    Latvju dvēseles satversme : tikumu dziesmas / izmantoti E. Brastiņa citāti no grāmatas "Latvju tikumu dziesmas" ; tekstu sakārt. Irēna Saprovska ; pēcv. Inta Paeglīte, Valdis Šteins ; māksl. Ieva Skangale. - [Rīga] : [Māras loks], [2016]. - 38, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: [39.]lpp. - Nosaukums ņemts no vāka. . - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        Saturs: Latviešu tautas Dzīvesziņa - par dzīvošanas tikumiem un likumiem ; Pamatlikumi: Labums / ļaunums ; Gods / negods ; Rātnums / savvaļa ; Tikums / netikums ; Paštikumi: Gudrība / muļķība ; Darbs / laiskums ; Daiļums / neglītums ; Prieks / bēdas ; Ļaužtikumi: Mīļums / bardzība ; Saderība / naids ; Devība / skaudība ; Taisnība / netaisnība.
        ISBN 9789934149054

Saprovska, Irēna.
    Domu ceļos... / Irēna Saprovska ; māksl. KKristīna Sunepa-Celmiņa, Agnija Saprovska. - Rīga : [Irēna Saprovska], 2003. - 199, [1] lpp.
        Saturs: Dzeja ; Mistērijas ; Noskaņas ; Pasakas pieaugušajiem - pasakas par visu un par neko: Stāsts par visu un par neko ; Pasaka tikai sievietēm ; Rīts gudrāks par vakaru ; Pasaka par tiem, kas redz otra acī skabargu, savā baļķi neredz ; Vēlreiz pasaka par visu un par neko. Lugas, viencēlieni un epizodes no lugām : Man rasa iekrita skropstās : luga ; Gundega : luga; Gundega : epizodes no paplašinātā lugas varianta ; Tev, mana tauta : viencēliens.
        ISBN 9984191001.

Bražis, Ivars, 1933-.
    Asinīs rūdītais : patiess stāsts par Ziemassvētku kauju un Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku kaprāli Indriķi Ekertu / Ivars Bražis ; redaktore Alīna Melngaile ; Aigara Truhina mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 175, [1] lpp. : faksimili, il., kart. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [176.] lpp.
        ISBN 9789934067051.

Ieviņš, Kārlis, 1888-1977.
    Latvju zeltrača dēkas / Kārlis Ieviņš. - Jūrmala : Daugava, 2016. - 209 lpp.
        ISBN 9789984411019.

Dreika, Dagnija, 1951-.
    Sirdslietas : romāns / Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Daugava, 2016. - 230, [1] lpp.
        ISBN 9789984411026.

Tagore, Rabindranats.
    Gāju putni un Zelta laiva / Rabindranats Tagore ; tulk. Kārlis Egle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 158, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Stray birds ; The Golden boat.
        ISBN 9789934044885.

Lekberga, Kamilla.
    Nāras sauciens : [romāns] / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2015. - 374, [2] lpp. - (Jumavas grāmatas - Tava laika patiesā vērtība). - Oriģ. nos.: The drowning.
        ISBN 9789934118333.

Cooper, James Fenimore, 1789-1851.
    The Last of the Monicans / James Cooper. - London : Collins Classics, 2010. - XVI, 416 pp. - (Collins Classics). - Engl. Diction.: 389-416 pp.
        ISBN 9780007368662.

Bronte, Charlotte, 1816-1855.
    Jane Eyre / Charlotte Bronte ; with an Introduction by Erica Jong and a New Afterword by Marcelle Clements. - London : Signet Classics, 2008. - IX, 470 pp. - (Signet Classics). - Selected Bibliogr.: [X] pp.
        ISBN 9780451530912.

Swift, Jonathan, 1667-1745.
    Gulliver's Travels / Jonathan Swift. - London : Collins Classics, 2010. - VII, 320 pp. - (Collins Classics). - Engl. Diction.: 293-320 pp.
        ISBN 9780007351022.

Austen, Jane, 1775-1817.
    Emma / Jane Austen ; with an Introduction by Margaret Drabble and a New Afterword by Sabrina Jeffries. - London : Signet Classics, 2008. - XX, 428 pp. - (Signet Classics). - Selected Bibliogr.: 427-428 pp.
        ISBN 9780451530820.

Озолс, Отто.
    Они повсюду / Отто Озолс ; пер. с латыш. Анны Гогель. - Рига : Atēna, 2013. - 413, [1] с.Ориг. назв. Latvieši ir visur. - На обложке также: Да кто же они такие?!. . - На обложке : "Бестселлер 2011 года в Латвии".
        ISBN 9789984344478.

Коэльо, Паулу.
    Мата Хари. Шпионка : [роман] / Пауло Коэльо ; пер. с португ. Александра Богдановского. - Москва : АСТ, 2016. - 254, [1] с. : портр., факс. ; 21 см. - (Лучшее от Пауло Коэльо).
        ISBN 9785170991822.

Несбе, Ю.
    Немезида / Ю Несбё ; пер. с норв. О. Рождественского и А. Чеканского. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2015, 2016. - 606, [1] с. ; 18 см. - (Детектив № 1. Читает весь мир). - Ориг. назв.: Sorgenfri.
        ISBN 9785389089785.

Гранже, Жан-Кристоф.
    Присягнувшие тьме : [роман] / Жан-Кристоф Гранже ; пер. с фр. Галины Леоновой, Александры Бряндинской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 700, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - Oriģ. nos.: Le serment des limbes.
        ISBN 9785389081604.

Арсеньева, Елена Арсеньевна, 1952-.
    Клад вечных странников / Елена Арсеньева. - Москва : Э, 2016. - 379 с. ; 17 см. - (Артефакт & детектив).
        ISBN 9785699862719.