Nozaru literatūra

 

Ārments, Bens. 
    Sapņa gads : atsakies no ierastā un atļaujies riskēt / Bens Ārments ; no angļu val. tulkojusi Eva Šteinberga ; lit. konsultnate Olita Rause ; māksliniece Sana Romanovska ; datorgrafiskais noformējums Iveta Paegle. - Rīga : Jāna Rozes apgāds, 2016. - 270 lpp. : diagr. - Oriģ. nos.: Dream Year. - Alfabētiskais rādītājs: 257.- 265. lpp.
        ISBN 9789984235448.

 

Gārmaša-Hatama, Polīna. 
    Puķes no kreppapīra / Polīna Gārmaša-Hatama ; Ārija Servuta, tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Jumava, 2013. - 101, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Blütenpracht natürlich schön. Papierblumen.
        ISBN 9789934112386.

 

Hemenvejs, Tobijs. 
    Gajas dārzs : piemājas permakultūras rokasgrāmata / Tobijs Hemenvejs ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 319, [1] lpp.
        ISBN 9789934053641.

 

Ingerleibs, Mihails. 
    Parazītu izdzīšana : kad ar veselīgu dzīvesveidu nepietiek / M. Ingerleibs ; no krievu valodas tulkojusi Maruta Kusiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 134 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 130.-131. lpp. - Oriģ. nos.: Избавление от паразитов - лямблий, червей, глистов.
        ISBN 9789934036897.

 

Kentone, Leslija. 
    Svaigās enerģijas Bībele : vislabākais no svaigēšanas un dalītā uztura / Leslija Kentone ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 408 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Raw energy Bible. - Alfabētiskais rādītājs: 388.-408. lpp.
        ISBN 9789934032103.

 

Mārtinsone, Kristīne. 
    Psiholoģijas vēsture / Kristīne Mārtinsone, Anita Lasmane, Ārija Karpova ; recenzenti: Juris Dragūns, Guna Svence, Aleksejs Vorobjovs ; Guntas Plotkas vāka dizains ; redaktore Inta Rozenvalde ; literārā redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 544 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: 533.-544. lpp. . - Izdevējziņās autori arī: Ieva Stokenberga un Jeļena Ļevina.
        ISBN 9789934047688.

 

Škuškovnika, Daina. 
    Trauksme un agresija : korekcijas iespējas : monogrāfija / Daina Škuškovnika, Inta Tiltiņa-Kapele, Aija Dudkina ; recenzenti: Valērijs Dombrovskis, Maija Biseniece. - Rīga : Zinātne, 2014. - 302, [1] lpp. : diagr., il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984879697.

 

Vigmora, Anna. 
    Diedzējumi uzturā : kā audzēt un izmantot diedzējumus, lai uzlabotu veselību un paaugstinātu imunitāti / Anna Vigmora ; no angļu val. tulk. Ivars Alksnis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 128 lpp. : il., tab. - (Veselības klasika). - Rādītājs: [126.]-128.lpp. - Oriģ. nos.: The Sprouting Book.
        Saturs: Par seno medicīnu un moderno pārtiku ; No sēklas līdz barojošai pārtika ; Diedzēšana un veselība ; Diedzēšana ekonomika ; Pircēja ceļvedis sēklu diedzēšanā ; Diedzējumu audzēšana mājās ; Zaļumu audzēšana telpās ; Vienkāršas diedzējumu izmantošans receptes ; Diedzējumi ceļojumos un mājās mīļdzīvniekiem.
        ISBN 9789934028625.

 

Жуков, Иван. 
    Планшет с нуля! : все типы планшетов в одной книге : айпэд, андроид / Иван Жуков. - Москва : АСТ ; Прайм, 2016. - 318 с. : ил. - (Современный самоучитель).
        ISBN 9785170934485.

 

Затлерс, Валдис. 
    Вот кто я! : по-русски / Валдис Затлерс ; перевод на русский язык Александры Глухих. - Рига : Jumava, 2015. - 517, [1] lpp., [24] lpp. ielīmes : il., portr. ; 25 cm. - Oriģ. nos.: Kas es esmu. - Rādītājs: 503.-[514.] lpp.
        ISBN 9789934118821.

 

Курпатов, Андрей Владимирович. 
    3 главных вопроса. Семейное счастье / Андрей Курпатов. - 4-е изд. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 316, [1] с. - (Новый бестселлер).
        ISBN 9785373053679.

 

Курпатов, Андрей Владимирович. 
    3 ошибки наших родителей. Конфликты и комплексы / Андрей Курпатов. - 7-е изд. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 279, [1] с. - (Новый бестселлер).
        ISBN 9785373053693.

 

Эстес, Кларисса Пинкола. 
    Бегущая с волками : женский архетип в мифах и сказаниях / Кларисса Пинкола Эстес ; пер. с англ. Т. Науменко. - Изд. испр. и доп. - Москва : София, 2013. - 447 с. - Ориг. назв.: Women Who Run with the Wolves.
        ISBN 9785399003214.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ārnstede, Simona. 
    Apmelotā : [romāns] / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 350, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: De skandalösa.
        ISBN 9789934052583.

 

Bauere, Inguna. 
    Ne zelts, bet putekļi / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 351, [1] lpp.
        2. daļa. Hernhūtiešu meitas.
        ISBN 9789934058097.

 

Beikere-Klaina, Kristīna. 
    Bāreņu vilciens : romāns / Kristīna Beikere-Klaina ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 271, [1] lpp. : il. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Orphan train.
        ISBN 9789934053184.

 

Divani, Lena. 
    Septiņas dzīves un viena liela mīlestība : kaķa memuāri / Lena Divani ; no grieķu valodas tulkojusi Iveta Skrastiņa ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 174, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934051050.

 

Konrads, Džozefs. 
    Almajera muļķība : [stāsts par austrumu upi] / Džozefs Konrāds ; vāka dizains Merelina Tjītra ; ilustrācijas Sonja Leonga ; tulkojums latviešu valodā Gatis Višņevskis. - Rīga : Burtlicis Burkšķis, 2015. - 192 lpp. ; 20 cm. - (Burkšķis un klasika). - Oriģ. nos.: Almayer's folly : a story of an Eastern river. - Pirmo reizi izdots 1895. gadā.
        ISBN 9789934146893.

 

Latviešu tumsas stāsti : XX gadsimta sākuma ēnainākā īsproza / sastād. Jūlija Dibovska. - Rīga : J.L.V., [2015]. - 141, [2] lpp.
        Saturs: Krēslas stundas / Jānis Vainovskis. F ; Nakts / Pāvils Gruzna. Murgs / Jānis Miķelsons. Dabas balss. Bulvāra ziediņš / Zemgaliešu Biruta. Brīnums / Eduards Cālītis. Sātana sapnis / Jānis Akurators. Likteņa lopiņi / Augusts Baltpurviņš. Apakšzeme. Letarģija / Kārlis Skalbe. PIlsēta pie melnā upes / Edvards Vulfs. Noziegumu pilsēta / Jānis Veselis.
        ISBN 9789934118050.

 

Margēvičs, Tālivaldis. 
    Šķērsiela 13. : Latvieša dibināts gulags : dokumentāls vēsturisks romāns par latviešu likteņiem PSRS varas elitē / Tālivaldis Margēvičs ; redaktors un projekta vadītājs Valdis Klišāns ; Aigara Truhina dizains ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 222, [2] lpp.
        ISBN 9789934058790.

 

Ņemcova, Božena. 
    Vecmāmiņa / Božena Ņemcova ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, [2015]. - 223 lpp. : il. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Babička.
        ISBN 9789984334158.

 

Robertsa, Nora. 
    Montgomeriju ģimene / Nora Robertsa ; no angļu val. tulkojusi Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2016. - 413 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Perfect Hope.
        ISBN 9789984358147.

 

Žuravska, Dzintra. 
    Balto spārnu ēnā : dzeja / Dzintra Žuravska ; Inas Žuravskas zīmējumi. - Rīga : Sol Vita, 2015. - 135 lpp. : il.
        ISBN 9789984894546.

 

Žuravska, Dzintra. 
    Labirinta sindroms : romāns / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka dizains. - Rīga : Sol Vita, [2016]. - 135 lpp. : il.
        ISBN 9789984894591.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Донован, Джеймс. 
    Незнакомцы на мосту : дело полковника Абеля : [роман] / Джеймс Донован ; пер. с англ. И. Л. Моничева. - Москва : АСТ, 2015. - 542 с. - (Кино).
        ISBN 9785170919703.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна(Дарья Аркадьевна). 
    Бермудский треугольник черной вдовы : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 318 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785699844609.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна(Дарья Аркадьевна). 
    Любовное зелье колдуна-болтуна : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 329 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785699802746.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна(Дарья Аркадьевна). 
    Шуры-муры с призраком : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2015. - 318 c. - (Иронический детектив). (Следствие ведет Евлампия Романова).

        ISBN 9785699826186.

 

Квирк, Мэтью. 
    Ставка в чужой игре / Мэтью Квирк ; пер. с англ. А. Новикова. - Москва : Иностранка, 2015. - 381, [1] с. - (Лекарство от скуки). - Ориг. назв.: The Directive.
        ISBN 9785389085145.

 

Литвинова, Анна Витальевна(Анна Витальевна). 
    Бойтесь данайцев, дары приносящих : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 314, [1] с. - (Знаменитый тандем российского детектива).
        ISBN 9785699845200.

 

Метлицкая, Мария. 
    Советы мудрой свекрови : Цветы нашей жизни / Мария Метлицкая ; ил. Петра Петрова. - Москва : Эксмо, 2016. - 187 с. : ил. - (За чужими окнами. Советы мудрой свекрови).
        ISBN 9785699851676.

 

Панкевич, Мария. 
    Гормон радости : [роман] / Мария Панкевич. - Санкт-Петербург : ЛИМБУС ПРЕСС, 2015. - 271 с.
        ISBN 9785837006975.

 

Петч, Оливер. 
    Дочь палача и дьявол из Бамберга : [роман] / Оливер Пётч ; пер. с нем. Р. Н. Прокурова. - Москва : Э, 2015. - 669, [1] с. ; 21 см. - (Новый шедевр европейского детектива). - Пятый роман о палаче Якобе и его дочери.
        ISBN 9785699835591.

 

Пётч, Оливер. 
    Крепость королей. Расплата : [роман] / Оливер Пётч ; пер. с нем. Р. Н. Прокурова. - Москва : Эксмо, 2015. - 508, [2] c. : ил. - (Новый шедевр европейского детектива). - Ориг. назв.: Die Burg der Könige, 2013.
        ISBN 9785699820061.

 

Тамоников, Александр Александрович. 
    Война не по правилам / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 316, [2] с. - (Боевые бестселлеры).
        ISBN 9785699844005.

 

Терентьева, Наталия Михайловна. 
    Училка : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2013, 2014. - 479 с. - (Там, где трава зеленее...).
        ISBN 9785170801312.

 

Триджиани, Адриана. 
    Жена башмачника : [роман] / Адриана Трижиани ; пер. с англ. М. Никоновой. - Москва : Phantom press, 2015. - 510, [1] с. ; 22 см. - Пер.: The shoemaker's wife.
        ISBN 9785864717066.

 

Чиж, Антон. 
    Опасная фамилия : [роман] / Антон Чиж. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 412 с. - (Ретро-детективы Антона Чижа).
        ISBN 9785699816965.

 

Līdzīgi raksti