Pagarināts BiblioRossica piedāvājums

     Laba ziņa tiem, kuri lasa grāmatas krievu valodā! Līdz 14. jūnijam pagarināts piedāvājums attālināti bez maksas izmantot e-grāmatu datu bāzi BiblioRossica

 

     Tā ir datu bāze pētniekiem, pasniedzējiem un studentiem, kas ietver ne vien zinātnisko un mācību literatūru, bet piedāvā arī populārzinātniska satura grāmatas un daiļliteratūru, līdz ar to tā būs noderīga visiem interesentiem.

 

     Piekļuves datus var saņemt gan uz vietas bibliotēkā, gan attālināti. Aicinām izmantot iespēju!