Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 2017. gada 27. marta līdz 2. aprīlim Latvijā un visā Eiropā, European Get Online Week 2017 ietvaros, noritēja E-prasmju nedēļa – informatīva kampaņa e-prasmju attīstības un digitālo pakalpojumu un tehnoloģiju izmantošanas veicināšanai. Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs – Bērnu bibliotēka un 2. bibliotēka aicināja interesentus uz tematiskām nodarbībām un informācijpratības stundām.

 

     28. martā Bērnu bibliotēkā notika pasākums “Es un dators virtuālajā pasaulē”. Pasākuma laikā bērni tika informēti par E-prasmju nedēļas aktualitātēm, iepazīstināti ar Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapu, elektronisko katalogu un datu bāzi “Letonika”, kā arī ar iespējām par to, kur un kā meklēt informāciju par Rēzekni un Latgali. Bērni iepazina arī vietni  www.drossinternets.lv, kurā ar prieku spēlēja   izglītojošo spēli “Pele, Drošība un Internets”, kā arī reģistrējās e-prasmju nedēļas skaitītājā.

 

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     29. martā Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā pieaugušo auditorija tika aicināta apmeklēt Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu lekciju par e-pakalpojumiem (e-iesniegumi, slimības lapas, jaunie pabalsti u. c.). VSAA Rēzeknes reģionālās nodaļas vadītāja Daina Rundāne-Gaspažiņa klātesošos iepazīstināja ar VSAA darba specifiku, kā arī sīkāk izklāstīja portālā www.latvija.lv piedāvātās jaunās iespējas, noslēgumā aicinot ikvienu izmantot valsts piedāvātos e-pakalpojumus.

 

     Savukārt 2. bibliotēka Rēzeknes 5. vidusskolas 7. b klasei organizēja nodarbību “E-vide skolēniem”. Tās gaitā skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkas mājas lapu un elektroniskā kataloga iespējām, kā arī ar drošības pasākumiem internetvidē.

 

     Nedēļas ietvaros, individuāli vai grupās, ikviens tika aicināts uz informācijpratības stundām: “Kā un kur meklēt ziņas par Rēzekni un novadu e-resursos?”, “Ko un kā meklēt bibliotēkas datu bāzēs?”. Savukārt Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa apmeklētājiem bija iespēja aplūkot virtuālo izstādi “Rēzeknes Centrālās bibliotēkas e-pakalpojumi”.

 

     Gaidīsim interesentus arī nākošajā E-prasmju nedēļā!

 

     Fotogrāfijas no pasākumiem pieejamas šeit!