Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2015. gada 19. maijā Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkā skolotājas Anitas Mortuzānes vadībā ciemojās ļoti zinātkārie PII “Pasaka” grupiņas “Bitīte” audzēkņi.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Aprīļa vidū Rēzeknes 2. bibliotēkā mācības pabeidza seniori, kuri Rēzeknes Centrālās bibliotēkas informācijas sistēmu administratora Aleksandra Vinogradova vadībā no šīgada 10. februāra bibliotēkā apguva datorprasmes.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Tuvojas laiks, kad jāpadomā, kā sagaidīsim  Lieldienas,  radot ikvienam vizuālu svētku sajūtu. Rotājumi ir neatņemama svētku daļa, un Lieldienās tiem jāatspoguļo prieks, jārada svētku  gaisotne.

​​
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēkas  7. aprīlī Rēzeknes 5. vidusskolas pagarinātajā dienas grupā rīkoto pasākumu „Domādams neizdomāsi” pieskandināja  bērnu smiekli, tā bija anekdošu pēcpusdiena, kurā varēja dzirdēt dažādus jokus, smieklīgus atgadījumus no skolas dzīves, kā arī rast atbildi uz āķīgiem jautājumiem.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Sestdien, 28. februārī, „Latvijas Grāmatu izstādes 2015” laikā Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu un jauniešu žūrija 2014” noslēguma pasākums – Lielie lasīšanas svētki.