Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā 2020. gadā pieejamo periodikas izdevumu saraksts (1905–2020) [PDF]

 

Latviešu valodā

 

        

         

         

        

        

        

        

        

        

        

      ko-arsti-tev-nestasta  

        

        

        

        

        

        

       

        

        

        

        

        

        

        

 

Angļu valodā

 

  

 

Vācu valodā

 

      

 

Krievu valodā

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      

 

Vēl vairāk periodikas bibliotēkā lasiet

News.lv                             Periodika.lv